Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας Diamond υποστηρικτής του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ροδακινιάς

Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας Diamond υποστηρικτής του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ροδακινιάς
(30 Μαϊου – 3 Ιουλίου 2022) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Νόυσα.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου είναι υποστηρικτής διαδικτυακής ημερίδας που θα
πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιούνιο με τους παρακάτω κεντρικούς ομιλητές:

María Fabiana Drincovich,
University of Rosario, Argentina
The metabolic diversity of peach fruit and its usage as phytochemical resources with
roles in human nutrition and health
Ignasi Iglesias,
Agromillora, Spain
Towards enhanced peach fruit quality and reduction of production cost
Bo Zhang,
Zhejiang University, China
Regulation of peach fruit flavor-related volatiles
Juan Carlos Melgar,
Clemson University, USA
Leading the Peach Industry to Sustainable Orchard Fertilization