ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ, ΑΦΙΔΕΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΡΟΖ ΚΟΡΥΦΗ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ, ΑΦΙΔΕΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΡΟΖ ΚΟΡΥΦΗ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.2

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 06.03.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Από τη λήψη της οδηγίας μέχρι τη «ροζ» κορυφή

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.
Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών από κοκκοειδή συνιστάται κατευθυνόμενος ψεκασμός

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Σε οπωρώνες όπου την προηγούμενη χρονιά είχαμε προσβολές από αφίδες:

Ψεκασμός με παραφινέλαιο ή ορυκτέλαιο (στις συνιστώμενες δόσεις) σε συνδυασμό με μία από τις
παρακάτω δραστικές:

sulfoxaflor (Closer 120 SC κ.α.): 20-40 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) (εφαρμογή μέχρι το στάδιο : ροζ μπουμπούκι)
flonicamid (Teppeki 50 WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
acetamiprid (Profil Extra 5 SL κ.α.): 200 κ.εκ. σκευ./στρ (14 ημέρες)

 

 

Β. Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν έντονες προσβολές από κοκκοειδή
Ψεκασμός με λάδια (στις συνιστώμενες δόσεις) σε συνδυασμό με μία από τις παρακάτω δραστικές:

pyriproxyfen 10% (Admiral 10EC κ.α.): 30ml σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Μόνο σε αγροτεμάχια όπου μετά από οπτικό έλεγχο βρέθηκαν προνύμφες λεπιδοπτέρων.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαχειμάζοντων πληθυσμών των λεπιδοπτέρων να πραγματοποιηθεί
ταυτόχρονα και καταπολέμηση των προνυμφών που εξέρχονται από τη χειμερινή διάπαυση. Οι διαπαύουσες προνύμφες είναι πιο ευαίσθητες στα εντομοκτόνα.

lambda-cyhalothrin (Karate with Zeon technology 10 CS κ.α.): 10-15 κ.εκ. σκευ./στρ.(7 ημέρες)
deltamethrin (Decis 2,5 EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./ 100lt νερού. (7 ημέρες)

Η εντομοκτόνος ικανότητα των σκευασμάτων με λάδι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ποσότητα
που βάζουμε στο βυτίο. Δόσεις λαδιού μικρότερες από 10 λίτρα ανά τόνο είναι αναποτελεσματικές για
οποιοδήποτε εχθρό.

Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας θα πρέπει τα λάδια να απέχουν τουλάχιστον 15 ημέρες από την
τελευταία χρήση θειασβέστιου και θειϊκού ψευδαργύρου και captan.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777