ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ)

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.3

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 10.03.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός από το 5% έως την πλήρη ανθοφορία

Μυκητοκτόνα Επαφής

Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (21 ημέρες)

Διασυστηματικά / διελασματικά Μυκητοκτόνα

Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
Tebuconazole (Tebu-Max 20 EW κ.α.): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
Fenpyrazamine (Prolectus) 80 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)
Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)
Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
Bacillus subtilis (strain QST 713) 96.94% (Serenade Aso SC): 400-800 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (0 ημέρες)

Μίγματα

Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7
ημέρες)
Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),
Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

Σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα στην έναρξη της ανθοφορίας να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα θρέψης με ιχνοστοιχεία Βορίου και Μαγγανίου τα οποία εμπλέκονται στη βλάστηση της γύρης και στην αύξηση του
γυρεοσωλήνα με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων.

Καθ’ όλο το στάδιο της ανθοφορίας συστήνεται η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα
σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών και επιπρόσθετα λειτουργούν ως ελκυστικά των μελισσών και των υπόλοιπων άγριων επικονιαστών με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρπόδεσης.

Θα ακολουθήσει οδηγία για το στάδιο της πτώσης των πετάλων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
- Μόνο σε οπωρώνες με ιστορικό χαμηλών προσβολών από Μονίλια και εφ’ όσον επικρατήσουν ξηροθερμικές
συνθήκες να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας με διασυστηματικό
μυκητοκτόνο.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των
λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

Στα νεκταρίνια μαζί με το μυκητοκτόνο και το παρακάτω εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση του θρίπα:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας:
tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (30 ημέρες)

Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την
μετανάστευση των θριπών στα άνθη της νεκταρινιάς.
Όλοι οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777