8. ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

8. ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.8

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24.06.2022

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων

Α) ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

Για την αντιμετώπιση των λεπιδοπτέρων, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από 25 με 27 Ιουνίου:

 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 063 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC): 30 ml./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ / 100lt νερού. (7 ημέρες)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 200 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (30 ημέρες)
 • spinosad (Laser 480 SC): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Lambda cyhalothrin* (Saratan 2,5WG, Karate): 40gr/100 lt, 10 κ.εκ. σκευ /100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Indoxacarb* (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (10 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Εmamectin benzoate 0,95%* (Affirm 095 SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Etofenprox* (Therbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Στο ψεκαστικό μίγμα για την προστασία των φυτών από μονίλια/ ωίδιο/ κλαδοσπόριο/ κορύνεο να προστεθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα σκευάσματα:

 • fludioxonil (Geoxe 50 WG): 60 γρ σκευ./στρ (7 ημέρες)
 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)
 • flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)
 • Tebuconazole (Tebu-Max 20 EW κ.α.): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (21 ημέρες)
 • Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (3 ημέρες)
 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)
 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)
 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • isopyrazam + difenoconazole (EMBRELIA): 150 κ.εκ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)
 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7ημέρες)
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777