(+30) 2332043206

Καλέστε μας

(+30) 2332041205

Fax

info@asepopn.gr

Στείλτε μας

greek
english

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑG-005.2-ΑΧ   

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.03.2019

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 27.03.2019

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού: Στο στάδιο της πράσινης κορυφής

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Φουζικλάδιο

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan 80% (διάφορα σκευάσματα): 180 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:  4 (28 ημέρες)

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS): 75 κ. εκ σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:  2 (60 ημέρες)

Pyrimethanil (Scala 40 SC): 110 - 150 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (56 ημέρες).

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Difenoconazole (Score 25): 15 - 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

Tebuconazole (Altis 25 EC): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (14 ημέρες).

tetraconazole (EMINENT): 24 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (14 ημέρες).

fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (28 ημέρες).

Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-40 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4(21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /100 λιτ. νερού (όχι σε WILLIAMS). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (42 ημέρες)

Dithianon + potassium phosphonates (Delan Pro 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 6 (35 ημέρες) - Να  μην  χρησιμοποιείται  στις  ελληνικές  ποικιλίες  αχλαδιάς κρυστάλλια και κοντούλα.

Penthiopyrad (Fontelis 20 SC): 75 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2(21 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon + pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC, Faban 25/25 SC): 80 - 300 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (56 ημέρες).

Dithianon + pyraclostrobin (Maccani WG): 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες).

Cyprodinil + tebuconazole (Qualy – T EC): 75 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1(60 ημέρες)

Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (3 ημέρες)

kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες)

captan + trifloxystrobin  (FLINT PLUS): 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες).

Tebuconazole + trifloxystrobin  (Flint Max 75 WG): 20 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες).

Boscalid + pyraclostrobin (BELLIS): 80 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες).

fluopyram + fosetyl-Al (LUNA CARE WG): 100-300 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (28 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 κ.εκ /100 λιτ. νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (60 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Kresoxim – methyl (Stroby 50 WG): 20 γρ.. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (28 ημέρες)

Trifloxystrobin (Flint 50 WG): 7,5 - 10 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΑ

Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 - 30 κ.εκ. σκευ./στρ,. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3(35 ημέρες)

 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Copper hydroxide (CHAMP 36 SC): 150 -250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό.

Copper oxychloride (ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP) 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. 

Tribasic copper sulfate (Cuproxat 19 SC): 550 κ.εκ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (-)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών του μύκητα συνιστάται ο συνδυασμός θεραπευτικών σε πλήρη δόση με το ½ της προτεινόμενης δόσης της κατηγορίας των προστατευτικών ή αντίστοιχα η εναλλαγή δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από τις εφαρμογές των λαδιών
 • Εάν επιλεγεί Copper hydroxide επιτυγχάνεται και ταυτόχρονη κάλυψη για το βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora Burrill Winslow et al.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.5

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 31.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού

1η εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα

2η εφαρμογή: εμφάνιση καρπιδίου (περίπου 8-12 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή)

 

Τριαζόλες

 • Tebuconazole: (ALTIS 25% κα) 100 cc /στρ. (7 ημέρες)    
 • Myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 25-30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)      
 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες) 
 • Tetraconazole (Domark 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)
 • Cyproconazole (Atemi 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Χλωρονιτρίλια

 • Chlorothalonil (Daconil 500 SC): 250 κ.εκ. σκευ./στρ (60 ημέρες)

Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως (20.05.2020)

 

Στρομπιλουρίνες

 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Ανιλινοπυριμιδίνες

 • cyprodinil (Chorus 50 WG): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil

 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

Πυραζολινόνες

 • Fenpyrazamine  (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ 100 λίτρα νερό. (1 ημέρες)

 

Επαφής

 • mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 gr/100 lt νερού (30 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

Καρβοξαμιδικά

Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

 • trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες) 
 • cyprodinil+fludioxonil (SWITCH 25/37,5WG): 60-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 37,5-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

 • Για την καταπολέμηση του ωιδίου να προτιμηθούν, θειούχα σκευάσματα, σκευάσματα με τριαζόλες ή τα σκεύασματα bupirimate (NIMROD 25 EC) / Fenpyrazamine  (Prolectus)
 • Για την καταπολέμηση του κλαδοσπορίου να προτιμηθούν σκευάσματα με στρομπιλουρίνες
 • Για την αποφυγή του φαινομένου της ανθεκτικότητας να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης   

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 16.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:  Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας έως την πτώση των πετάλων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

 

Ψεκασμός στο στάδιο της πτώσης των πετάλων

 

Μυκητοκτόνα Επαφής

 

 • Captan (CAPTAN 80 WG κ.α.): 180 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (21 ημέρες)
 • Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (έως την πτώση πετάλων)

 

Διασυστηματικά / διελασματικά Μυκητοκτόνα 

 

 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 45 γρ. σκευ. /στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • Tebuconazole (FOLICUR 25WG κ.α.): 75γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (3 ημέρες)
 • Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 45 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

 

Μίγματα

 

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1    (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα να χρησιμοποιηθούν και: 

 

Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή

Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG) *: 200-325 γρ σκευ./ στρ. (7 ΗΜΕΡΕΣ) ή

 

Κατά την πτώση των πετάλων ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση όλων των διαχειμαζόντων λεπιδοπτέρων (ανάρσια – καρπόκαψα – φυλλοδέτης). Επειδή σε αυτό το στάδιο οι προνύμφες των εντόμων περιπλανιόνται στο δένδρο εκτίθενται σχετικά εύκολα στα εντομοκτόνα.

 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

 

Κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων μετά το πέρας της ανθοφορίας:

 

Abamectin + Acrinathrin (RUFAST NOVA EW κ.α.): 100 κ. εκ. σκευ./στρ. (-)

Acetamiprid (PROFIL 20 SG κ.α.): 25-37,5 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Beta-cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC κ.α.): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Deltamethrin (DECIS 2,5 EC κ.α.): 35 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Formetanate (DICARZOL 50 SP κ.α.): 100 γρ. σκευ./στρ. (-)

Lambda-Cyhalothrin (KARATE with Zeon technology 10 CS κ.α.) *: 10-15 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

tau-Fluvalinate (MAVRIK AQUAFLOW κ.α.): 60 κ. εκ. σκευ./στρ. (30 ημέρες)

Lambda-Cyhalothrin (PATROL 2,5 WG, ZIPPY 10 CS): με τις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

 • Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την μετανάστευση των θριπών στα άνθη της νεκταρινιάς.
 • Όλοι οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

 

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης & 2ης Πρόσκλησης (2017,2018) του μέτρου (4η & 3η χρονιά εφαρμογής αντίστοιχα)

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΜΗΛΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ / ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ / ΩΙΔΙΟ ΣΤΗ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΟδηγίαAG-005.3 M

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 31.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 31.03.2020

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος τουλάχιστον 30 οφθαλμών και εάν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου να γίνει άμεσα επέμβαση με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

 

ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗΣ

Abamectin (VERTIMEC 1,8 EC): 112,5 κ εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

Acequinocyl (KANEMITE): 120-180 κ. εκ. σκευ./ στρ. (-)

Cyflumetofen (NEALTA 20 SC): 100 κ. εκ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

Fenpyroximate + Hexythiazox (AWARD): 120 κ. εκ. σκευ. / στρ, (28 ημέρες)

Hexythiazox (DIABLO SC): 16-20 κ. εκ. σκευ. / στρ. (28 ημέρες)

Tebufenpyrad (MASAI 20 WP): 50 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Beauveria bassiana strain ATCC 74040 (NATURALIS): 100-150 κ. εκ. σκευ. / στρ. (-)

Bifenazate (ACRAMITE): 75-100 κ. εκ. σκευ. /στρ. (14 ημέρες)

Clofentezine (APOLLO 50 SC): 40 κ. εκ. σκευ. / στρ. (35 ημέρες)

Etoxazole (BORNEO 11 SC): 50 ml σκευ. / στρ. (28 ημέρες)

Fatty acid potassium salt (FLiPPER): 1-2 λίτρα σκευ. / στρ. (3 ημέρες)

Paraffin oil (SUPPORT 97,6 EC): 940-1500 κ. εκ. σκευ. / στρ. (-)

 

 

Β. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Σε περισσότερες περιοχές ύστερα από τις έντονες βροχοπτώσεις, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη προσβολών. Επίσης, οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στα πλέον ευπαθή στάδια ανάπτυξης του δέντρου.

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75 γρ. σκευ. /στρ.  (21 ημέρες)

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 125 κ. εκ. σκευ. / στρ. (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG): 200 γρ. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 12.5/56.1 SC): 250 κ.εκ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 50 γρ. σκευ. /στρ. (42 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ. σκευ. /στρ. (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (Stroby 50WG): 20γρ.σκευ. /στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 60 γρ. σκευ. /στρ. (35 ημέρες)

Myclobutanil (SYSTHANE 20 EW): 48 κ. εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI 10 WG): 30 γρ σκευ./ στρ. (90 ημέρες)

Difenoconazole (SCORE 25EC): 30 κ. εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ. εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM WG): 200 γρ.. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP): 200 γρ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ

Penthiopyrad  (FONTELIS 20 SC): 112,5 κ.εκ. σκευ./ στρ. (21 ημέρες)

Fluxapyroxad  (SERCADIS 30 SC): 25-30 κ.εκ. σκευ./στρ. (35 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC) : 120 κ. εκ. σκευ./ στρ. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI 4/12 WG): 250 γρ. σκευ./στρ. (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 100 κ. εκ. σκευ./ στρ. (3 ημέρες)

Tebuconazole + cyprodinil (Qualy-T): 42-60 κ.εκ. σκευ./ στρ. (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS 25.2/12.8 WG): 80  γρ/ στρ. (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Fluopyram + Tebuconazole  (Luna Experience SC) ): 20-75 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΚΑΝΩΝ

Laminarin (Vacciplant): 75 κ.εκ./ στρ. (-) (συνδυαστικά με τα παραπάνω σκευάσματα)

 

 • Συνιστάται επέμβαση με προστατευτικά μυκητοκτόνα πριν τις επόμενες βροχοπτώσεις ή επέμβαση με θεραπευτικά μυκητοκτόνα έως και 96 ώρες μετά την περίοδο προσβολής.

 

Γ. ΩΙΔΙΟ

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου.  Οι νεαροί τρυφεροί ιστοί είναι ευπαθείς στις μολύνσεις. Η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητη.

 

 • Bupirimate (Nimrod 25 EC): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (21 ημέρες)
 • Cyflufenamid  (CIDELY 50 EW): 50 κ.εκ. σκευ./ στρ.(14 ημέρες)
 • meptyldinocap (KARATHANE STAR (GF-1478)): 60 κ.εκ. σκευ./στρ. (-)

 

Για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση φουζικλάδιου και ωιδίου, να προτιμηθούν σκευάσματα από τις κατηγορίες : ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ / ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ / ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ καθώς και κάποιο από τα παρακάτω μίγματα : (MACCANI 4/12 WG / BELLIS 25.2/12.8 WG / Luna Experience SC / Flint Max 75 WG)

Tα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα, είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείριση της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Τα σκευάσματα που αναφέρονται είναι ενδεικτικά. Υπάρχει πλήθος σκευασμάτων για κάθε δραστική ουσία.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΚΕΡΑΣΙΑ (Καταπολέμηση της Μονίλιας, Ανθράκωσης (Gnomonia)& Αφίδες)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

AG-005.2

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 19.03.2020

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. Καταπολέμηση της Μονίλιας, Κορύνεου & Ανθράκωσης (Gnomonia) & Αφίδες, Βαμβακάδα, Ρυγχίτες, ραγγολέτης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

 

Α) Έναρξη Ανθοφορίας - Πλήρη ανθοφορία

 

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατήρησαν το μόλυσμα της Μονίλιας κατά την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη.

 

Τα άνθη θα μολυνθούν από τις πρωτογενείς μολύνσεις από τους μουμιοποιημένους καρπούς και τα έλκη. Για πρόληψη της ασθένειας σημαντικό μέτρο είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που έχουν περισσότερες πιθανότητες να μολυνθούν από μονίλια, είναι οι ανθήρες και το στίγμα. Ο βροχερός καιρός ευνοεί τις πρωτογενείς μολύνσεις.

 

Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός από το 20% της ανθοφορίας έως το στάδιο της πλήρους ανθοφορίας με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα: 

 

ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

 • Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 (Amylo-X): 150-250 γρ. σκευ. / στρ. (-)
 • Bacillus subtilis strain QST 713 (SERENADE ASO): 400-800 κ.εκ. σκευ. / στρ. (-)

 

ΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75 gr σκευ. /στρ. (7ημέρες)
 • Captan (CAPTARIN 80 WG): 225 γρ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)
 • Isofetamid (KENJA): 80 κ.εκ. σκευ. /στρ. (έως την πτώση)
 • Boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)
 • Thiophanate methyl 70% (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70WG): 100 γρ σκευ./ στρ.  (14 ημέρες)
 • Difenoconazole (SCORE 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./ στρ. (7 ημέρες)
 • Prochloraz 46.1% (Octave 46 WP): 60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (Μέχρι πτώση πετάλων)
 • Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (SWITCH 25/37,5 WG) : 100 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Fluopyram + tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 75 κ.εκ. σκευ./ στρ. (3 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκευ./στρ.  (7 ημέρες)
 • Tebuconazole (TEBU MAX): 140 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Fenbuconazole (INDAR 5 EW): 150 κ.εκ. σκευ/στρ. (5 ημέρες)

 

Καθ’ όλο το στάδιο της ανθοφορίας συστήνεται η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών και επιπρόσθετα λειτουργούν ως ελκυστικά των μελισσών και των υπόλοιπων άγριων επικονιαστών με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρπόδεσης.

 

Στο στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας συνίσταται να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν Βόριο και άλλα ιχνοστοιχεία για τη καλύτερη καρπόδεση των φυτών. Η επάρκεια βορίου βελτιώνει τη βλαστικότητα της γύρης με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Β) Πτώση Πετάλων:

Για το στάδιο της πτώσης των πετάλων να επιλεχθεί ένα σκεύασμα από την παραπάνω λίστα μυκητοκτόνων το οποίο να ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά στο προηγούμενο ψεκασμό στο στάδιο της έναρξης ή της πλήρους ανθοφορίας

 

Μόνο εφόσον δε χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτόνα στην εφαρμογή με λάδια, από το στάδιο της πτώσης των πετάλων να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα για τις αφίδες:

 

 • Thiacloprid 48% (CALYPSO 480 SC): 15 – 22.5 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Acetamiprid 20% (PROFIL 20 SG): 25-37,5 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
 • Tau-fluvalinate (MAVRIK AQUAFLOW): 60 κ.εκ σκευ./στρ (10 ημέρες)
 • Flonicamid 50% (Teppeki 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
 • Sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Γ) Απόσπαση Κάλυκα

Σε περίπτωση που είχαμε την προηγούμενη χρονιά προσβολή από Ανθράκωση (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση με:

 • Dodine 65% (SYLLIT 544 SC): 125 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Mancozeb (DITHANE PLUS 80 WP): 200 γρ. σκευ./ στρ. (30 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Να μην γίνεται ψεκασμός με παρουσία μελισσών
 • Να γίνεται εναλλαγή των σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανθεκτικότητας
 • Στην πτώση πετάλων να μην γίνει εφαρμογή με captan εάν έχει προηγηθεί ψεκασμός με λάδια στο στάδιο της λευκής κορυφής (εκτός εάν έχουν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες μεταξύ των δυο ψεκασμών)λόγω πιθανής εμφάνισης φυτοτοξικότητας. 
 • Τα αναφερόμενα σκευάσματα είναι ενδεικτικά. Για κάθε δραστική υπάρχει πλήθος σκευασμάτων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: RAG-005.2-Μ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 27.03.2020

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

 

ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες)

Pyrimethanil (Scala 40 SC): 110 - 150 κ.εκ. σκευ./ στρ. (56 ημέρες).

 

ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ

Dodine (SYLLIT 544 SC): 83-625 cc /100 λιτ. νερού (60 ημέρες)

 

ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ

Captan (CAPTARIN 80 WG): 200 γρ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

 

ΕΠΑΦΗΣ

Dithianon + Potassium phosphonates  (DELAN PRO 70 WG): 250 γρ /στρ. (35 ημέρες)

Dithianon (DELAN 70 WG): 33,5-250 γρ /στρ. (42 ημέρες)

Penthiopyrad (Fontelis 20 SC): 75 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (21 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ../στρ. (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

Tebuconazole (FOLICUR 25 WG): 40 γρ../100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-40 κ. εκ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (21 ημέρες)

Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες)

fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες).

Difenoconazole (Score 25): 15 - 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (14 ημέρες)

tetraconazole (EMINENT): 24 κ.εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες).

 

ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ

Metiram  (POLYRAM): 133-250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Mancozeb  (MANFIL PLUS 80 WP): 150-200 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΜΙΓΜΑΤΑ

Dithianon / pyrimethanil (FABAN 25/25 SC ) : 80-300 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. Νερού (35 ημέρες)

Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 gr/100 λτ νερού (3 ημέρες)

tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)

boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS): 53-80  γρ/100 λιτ. νερού (7 ημέρες)

Trifloxystrobin + Tebuconazole) (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)

captan + trifloxystrobin  (FLINT PLUS): 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. (35 ημέρες).

 

ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΚΑ

Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 - 30 κ.εκ. σκευ./στρ. (35 ημέρες)

 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Copper hydroxide (CHAMP 36 SC): 150 -250 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα νερό.

Bordeaux mixture (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP): 550 -625 γραμ. σκευ/ 100 λίτρα νερό. 

Copper oxychloride (ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP) 250 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. 

 

Για τις πρώτες 9 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Εφ’ όσον το Chorus ή το Scala χρησιμοποιηθούν με κάποια τριαζόλη σε επόμενο ψεκασμό να μη επιλεχθεί το FABAN γιατί είναι μίγμα από τις ίδιες ομάδες. Ισχύει και το αντίθετο.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΥΓΑ ΤΕΤΡΑΝΥΧΩΝ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.2-Α

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 30.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Από την λήψη της οδηγίας μέχρι και την έναρξη της άνθησης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών από κοκκοειδή συνιστάται  κατευθυνόμενος ψεκασμός

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 

Από το στάδιο του λήθαργου των οφθαλμών μέχρι την έναρξη της άνθησης συνιστάται  :

 

Ψεκασμός με παραφινέλαιο στις συνιστώμενες δόσεις

 

Ο ψεκασμός να πραγματοποιηθεί τέλος χειμώνα αρχές άνοιξης τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

 • Η εντομοκτόνος ικανότητα των σκευασμάτων με λάδι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ποσότητα που βάζουμε στο βυτίο. Δόσεις λαδιού μικρότερες από 10 λίτρα ανά τόνο είναι αναποτελεσματικές για οποιοδήποτε εχθρό.

 

 • Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας θα πρέπει τα λάδια να απέχουν τουλάχιστον 30 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή θείου ή θειασβεστίου

 

 • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777 ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 ΚΕΡΑΣΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία:ΑG-005.1

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων και για την καταπολέμηση των διαχειμαζουσών μορφών των κοκκοειδών της Κερασιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 12.03.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 12.03.2020

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

ΛΕΥΚΗ ΚΟΡΥΦΗ (ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ)

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. Καταπολέμηση μολυσμάτων Κορύνεου και κυλινδροσπορίασης.
 2. Προληπτική αντιμετώπιση βακτηριώσεων
 3. Καταπολέμηση των διαχειμαζουσών μορφών των κοκκοειδών, εντόμων και αφίδων.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

Σε περιπτώσεις ιστορικού και έναρξης έντονων προσβολών συνιστάται ο κατευθυνόμενος ψεκασμός, κυρίως προς τις εστίες προσβολής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 1. Κατά το στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα σκεύασμα που περιέχει μια από τις κάτωθι  δραστικές ουσίες:
 • Υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα) στις συνιστώμενες δόσεις ή
 • Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις,  ή
 • Βορδιγάλειος Πολτός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις

 

 1. Κατά το στάδιο της Λευκής Κορυφής (λίγο πριν την άνθηση) να γίνει ψεκασμός με:

Παραφινέλαιο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (μέχρι την λευκή κορυφή)   

 

 

1Β.  Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν έντονες προσβολές από κοκκοειδή

Σε συνδυασμό με τον ψεκασμό με λάδια να γίνει εφαρμογή:

 • pyriproxyfen (ADMIRAL 10 EC κ.α.): 30 ml σκευ./στρ. (καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής)

 

2Β.  για την αντιμετώπιση των αφίδων:

Σε συνδυασμό με τον ψεκασμό με λάδια να γίνει εφαρμογή:

 • acetamiprid (PROFIL Extra 5 SL, PROFIL 20 SG κ.α.): 200 κ.εκ. σκευ./στρ, 25-37,5 γρ. σκευ./στρ.(14 ημέρες)
 • thiacloprid 48% (Calypso 48 SC κ.α.): 15 κ.εκ. σκευ./100lt  (14 ημέρες)
 • flonicamid 50% (Teppeki 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
 • sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20-40 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπου παρατηρούνται προσβολές από ΣΚΟΛΥΤΗ προτείνεται η αφαίρεση με κλάδεμα των προσβεβλημένων κλαδιών, καθώς και η απομάκρυνση τους από τον οπωρώνα και η καύση τους. Αν τα προσβεβλημένα κλαδιά παραμένουν ως εντομοπαγίδες, να καούν μέχρι τέλη Απριλίου.

 

 

Θα ακολουθήσει οδηγία για το στάδιο της ανθοφορίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 • Τονίζεται ότι η καταπολέμηση των αφίδων είναι αποτελεσματικότερη όταν πραγματοποιείται με προ-ανθικές εφαρμογές εντομοκτόνων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

Image
Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας (ψυγεία, διαλογητήρια, αποθήκες, χώροι φόρτωσης), ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί.