(+30) 2332043206

Καλέστε μας

(+30) 2332041205

Fax

info@asepopn.gr

Στείλτε μας

greek
english

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Στάδιο πράσινης κορυφής

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

           

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι μουμιοποιημένοι καρποί που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της Μονίλιας σε όλη την διάρκεια του χειμώνα. Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη.

Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί

να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των

μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί

να προσβληθούν από την Μονίλια. Λόγω των καιρικών συνθηκών των τελευταίων ημερών, ευνοούνται οι πρωτογενείς μολύνσεις όσον αφορά την ασθένεια της Μονίλιας (Monilinia spp).

Κατά το στάδιο πράσινης κορυφής να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26.7/6.7 WG κ.α.): 75 γρ. σκευ./στρ.
 • Captan 80% (ενδ.: CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.
 • Difenoconazole (SCORE 25 EC): 30 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Fluopyram + Tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 50 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Prochloraz (OCTAVE 46 WP κ.α.): 60 γρ. σκευ./100L νερό
 • Tebuconazol + Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκ./στρ.
 • Thiophanate-methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της πράσινης κορυφής.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη της πράσινης κορυφής της πρωιμότερης ποικιλίας.

Η χρήση προσκολλητικού βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. . Μέση ταχύτητα ψεκασμου 5χλμ/ωρα και πίεση 28 Αtm.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά). Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.1

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.02.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Στάδιο φουσκώματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται να είναι ευνοϊκές για τη δραστηριοποίηση των μολυσμάτων (βλαστοσπόρια, κονίδια) των ασθενειών του εξώασκου και του κορύνεου. Το ευπαθές στάδιο της ροδακινιάς για την πραγματοποίηση μολύνσεων είναι το φούσκωμα των οφθαλμών.

Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φουσκώνουν. Ενδεικτικά, κάποιες από τις ποικιλίες που ξεκινούν πρώτες είναι οι παρακάτω: ΦΡΑΝΣΟΥΑ, ΛΟΛΙΤΑ, ΕΡΛΥ ΜΠΟΜΠΑ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΣΑΜΜΕΡ, ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΤΑΙΜ κα. Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/ασθενή φυτά).

1ος Ψεκασμός

Ζiram 76% WG

300g/100lt/στρ.

+προσκολλητικό

Από την έναρξη της διόγκωσης των οφθαλμών

 

Ψεκασμός σε περίπτωση ξηροθερμικών συνθηκών

2ος Ψεκασμός

Syllit 544SC (165cc/στρ) ή

Ziram 76%WG (300g/100lt/στρ)

Εφαρμογή 7-10 ηµέρες μετά τον 2ο ψεκασμό

Ψεκασμός σε περίπτωση

υγρών συνθηκών

 

3ος Ψεκασμός

Ziram 76%WG (200g/100lt/στρ) σε συνδυασμό με

 

Score 25 EC (30g/στρ.)

Εφαρμογή 7 ηµέρες μετά τον 2ο ψεκασμό

 

Ψεκασμός μόλις αρχίζουν να βγαίνουν τα φύλλα και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε εφαρμογή. Η δυνατή βροχή (>10mm) προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής ουσίας από τους φυτικούς ιστούς. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου του «φουσκώματος των οφθαλμών».

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

 

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη του φουσκώματος της πρωιμότερης ποικιλίας.

 

Σε ποικιλίες όπου η διαδικασία φουσκώματος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει προτείνεται να γίνει εφαρμογή με κάποιο σκεύασμα χαλκού όπως παρακάτω:

Υδροξείδιου του χαλκού (Kocide, Secur κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις   

Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

         

 

 

 

 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ροδάκινα Vermina: Μέρος της παράδοσης της Νάουσας.

Η λαογραφική παράδοση της Νάουσας είναι τόσο πλούσια, όσο πλούσια υπήρξε η ιστορία της, αλλά και η ίδια η πόλη σε μεγάλες χρονικές περιόδους, χάρη στη βιομηχανική άνθηση και κυρίως στην Κλωστοϋφαντουργία. Η μία άκρη του νήματος δεμένη στο χρόνο και η άλλη στο σήμερα ενώνουν εποχές ήθη, έθιμα και στοιχεία της καθημερινής ζωής.

Τα βήματα της ιστορίας και της λαογραφίας της Νάουσας είναι τα βήματα ενός ρυθμικού χορού που διασχίζει τους αιώνες και αποτυπώνεται στο χορικό δρώμενο Γενίτσαροι και Μπούλες. Χοροί όπως Πατινάδα, Νιζάμικος, Μελικές, Μακρυνίτσα, χορεύονται με το ένα πόδι στο χτες και το άλλο στο σήμερα.

Μαζί με τα παραπάνω, τα ροδάκινα είναι πλέον ένα σημαντικό μέρος της παράδοσης της Νάουσας καθορίζοντας την οικονομία, τις συνήθειες και την καθημερινή ζωή στην περιοχή.

10. ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

  Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.1

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 27.07.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού

Όπως ορίζεται

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (κομφούζιο) 

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η πτήση των λεπιδοπτέρων που προσβάλλουν τα ροδάκινα / νεκταρίνια συνεχίζεται. Να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από 29 Ιουλίου με 1 Αυγούστου. 

 • Abamectin + Chlorantraniliprole (Voliam Targo 063 EC): 100 -120 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Lamda cyhalothrin (Karate 10SC): 10 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35 κ.εκ. σκευ / 100lt νερού. (7 ημέρες)
 • Beta cyfluthrin 2.5% (Beta Cyfluthrin Nufarm 2.5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ /100 lt νερό (7 ημέρες)
 • Phosmet (Imidan 50 WP): 150 γρ σκευ./ 100 λίτρα νερό. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • etofenprox 28,75% (Therbonal 28,75 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Υποχρεωτικά με τον παραπάνω ψεκασμό να χρησιμοποιηθεί και μυκητοκτόνο για την προληπτική αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών και κυρίως της μονίλιας στις ποικιλίες που πρόκειται να συγκομιστούν εντός των επόμενων 15-20 ημερών. 

 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Fludioxonil + cyprodinil (Switch 25/37,5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • fluopyram 20% + tebuconazole 19,9% (Luna Experience SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% (Signum WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Tebuconazole: (ALTIS 25% κα) 100 cc /στρ. (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!

Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠΟΠ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠΟΠ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠΝ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ, ΩΙΔΙΟ, ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΜΗΛΙΑΣ

  Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005M

  Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 03.06.2020

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ 

05-08 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 

 • Chlorantraniliprole (Coragen 20SC): 30 ml σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Fenoxycarb (Insegar 25WG): 90 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./στρ, (14 ημέρες)
 • Methoxyfenozide 24% (Runner 240 SC): 40 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

 

11-13 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες 

 • Acetamiprid (Carnadine 20 SL): 50 κ. εκ. σκευ. / στρ. (14 ημέρες)
 • Bacillus thuringiensis (Xentari 54 WG): 50-150 γρ. σκευ. / στρ. (-)
 • Beta-Cyfluthrin (Bulldock 2,5SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Deltamethrin (Decis 2,5EC): 30-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Emamectin benzoate (AFFIRM Opti 9.5 WG): 200 γρ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Etofenprox (Terbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Fenoxycarb (Insegar 25WG): 90 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Indoxacarb (Steward 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)
 • Lambda cyhalothrin (Cordoba 10 CS): 15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Spinetoram (Delegate 250 WG): 35 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)
 • Spinosad (LASER 480 SC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Thiacloprid (Calypso 480 SC): 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. 

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).

 

ΩΙΔΙΟ- ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ 

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου και του φουζικλαδίου. Επίσης αναμένονται ξανά βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες. Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των δένδρων με προστατευτικά – θεραπευτικά μυκητοκτόνα, όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης 

 • Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ. σκευ. /στρ. (14 ημέρες)
 • Myclobutanil (SYSTHANE 20 EW): 48 κ. εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες)
 • Difenoconazole (SCORE 25EC): 30 κ. εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες)
 • Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 100 κ. εκ. σκευ./ στρ. (3 ημέρες)
 • boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS 25.2/12.8 WG): 80 γρ/ στρ. (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + Tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ σκευ./στρ. (14 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience SC): 20-75 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

 

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ 

05-08 Ιουνίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών 

 • Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης καταπολέμησης με την καρπόκαψα εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.
 • Για τη σέζια ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες.
 • Για τον κόσσο ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.
 • Για τη ζευζέρα ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

Image
Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας (ψυγεία, διαλογητήρια, αποθήκες, χώροι φόρτωσης), ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί.