(+30) 2332043206

Καλέστε μας

(+30) 2332041205

Fax

info@asepopn.gr

Στείλτε μας

greek
english

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG-005.4

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:  πτώση των πετάλων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

Ψεκασμός στο στάδιο της πτώσης των πετάλων

 

Μυκητοκτόνα Επαφής

·         Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (21 ημέρες)

·         Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (έως την πτώση πετάλων)

·         dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (35 ημέρες)

 

Διασυστηματικά / διελασματικά Μυκητοκτόνα  

·         Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         Tebuconazole (FOLICUR 25WG κ.α.): 75γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1

(3 ημέρες)

·         Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (21 ημέρες)

·         penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)

·         myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)

 

Μίγματα

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)

·         Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1    (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)

·         Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

·         Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα να χρησιμοποιηθούν και: 

 

Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 150 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ) ή

Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ./στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG) *: 200-325 γρ σκευ./ στρ. (7 ΗΜΕΡΕΣ) ή

 

Κατά την πτώση των πετάλων ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση όλων των διαχειμαζόντων λεπιδοπτέρων (ανάρσια – καρπόκαψα – φυλλοδέτης). Επειδή σε αυτό το στάδιο οι προνύμφες των εντόμων περιπλανιόνται στο δένδρο εκτίθενται σχετικά εύκολα στα εντομοκτόνα.

 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

 

Κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων μετά το πέρας της ανθοφορίας:

 

Acetamiprid (PROFIL 20 SG κ.α.): 25-37,5 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Beta-cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC κ.α.): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες) Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.

Deltamethrin (DECIS 2,5 EC κ.α.): 35 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

Formetanate (DICARZOL 50 SP κ.α.): 100 γρ. σκευ./στρ. (-)

Lambda-Cyhalothrin (KARATE with Zeon technology 10 CS κ.α.) *: 10-15 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (30 ημέρες)

Lambda-Cyhalothrin (PATROL 2,5 WG, ZIPPY 10 CS): με τις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

·         Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την μετανάστευση των θριπών στα άνθη της νεκταρινιάς.

·         Όλοι οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

 

* απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε αγροτεμάχια ενταγμένα στην δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), της 1ης & 2ης Πρόσκλησης (2017,2018) του μέτρου (5η & 4η χρονιά εφαρμογής αντίστοιχα)

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

         

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 (ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών (μονίλια, κορύνεο, ωίδιο)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

           

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΩΣΗΣ ΠΕΤΑΛΩΝ

 

·         Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. (21 ημέρες)

·         Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα (έως την πτώση πετάλων)

·         Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. (3 ημέρες)

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (3 ημέρες)

·         Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. (7 ημέρες),

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

·         fenbuconazole 5% (Indar 5 EW): 70cc/100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

·         Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 40 γρ /100lt νερού (21 ημέρες)

·         Mancozeb (διάφορα σκευάσματα): 200 γρ /100lt νερού (30 ημέρες)

 

 

Σε περίπτωση εντομολογικών προβλημάτων να γίνει σε συνδυασμό με:

 

·         Deltamethrin: (Decis 2,5EC): 35-50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         Beta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC κα): 50-70 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού (7 ημέρες) Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.

·         Lambda- cyhalothrin: (Zippy 10 CS):10-18 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 4 (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών (μονίλια, κορύνεο, ωίδιο)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

           

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΩΣΗΣ ΠΕΤΑΛΩΝ

 

·         Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. (21 ημέρες)

·         Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα (έως την πτώση πετάλων)

·         Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. (3 ημέρες)

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)

·         Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)

·         Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. (7 ημέρες),

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

·         fenbuconazole 5% (Indar 5 EW): 70cc/100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

·         Thiophanate Methyl (NEOTOΨΙΝ 70 WG): 70 γρ /100lt νερού (3 ημέρες)

·         Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 40 γρ /100lt νερού (21 ημέρες)

·         Mancozeb (διάφορα σκευάσματα): 200 γρ /100lt νερού (30 ημέρες)

 

 

Σε περίπτωση εντομολογικών προβλημάτων να γίνει σε συνδυασμό με:

 

·         Deltamethrin: (Decis 2,5EC): 35-50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         Beta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC κα): 50-70 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού (7 ημέρες) Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.

·         Lambda- cyhalothrin: (Zippy 10 CS):10-18 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

·         tau fluvalinate 24% (Mavrik Aquaflow): 40 - 120 κ.εκ/100 λίτρα νερό. (30 ημέρες)

·         FORMETANATE (ΕΝΕLSE 10 SP): 550 κ.εκ/100 λίτρα νερό. (έως πτώση πετάλων)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 1 ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΟΡΥΝΕΟ, ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΑΣΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ, ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ, ΜΑΥΡΗ ΨΕΙΡΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.1-Κ

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων και για την καταπολέμηση των διαχειμαζουσών μορφών των κοκκοειδών της Κερασιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 19.03.2021

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

ΛΕΥΚΗ ΚΟΡΥΦΗ (ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ)

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1.       Καταπολέμηση μολυσμάτων Κορύνεου και κυλινδροσπορίασης.

2.       Προληπτική αντιμετώπιση βακτηριώσεων

3.       Καταπολέμηση των διαχειμαζουσών μορφών των κοκκοειδών, εντόμων και αφίδων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

Σε περιπτώσεις ιστορικού και έναρξης έντονων προσβολών συνιστάται ο κατευθυνόμενος ψεκασμός, κυρίως προς τις εστίες προσβολής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

A)    Κατά το στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα σκεύασμα που περιέχει μια από τις κάτωθι  δραστικές ουσίες:

 

Ø  Υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα) στις συνιστώμενες δόσεις ή

Ø  Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις,  ή

Ø  Βορδιγάλειος Πολτός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις

 

B)    Κατά το στάδιο της Λευκής Κορυφής (λίγο πριν την άνθηση) να γίνει ψεκασμός με:

 

Παραφινέλαιο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (μέχρι την λευκή κορυφή)  

 

1Β.  Σε οπωρώνες όπου υπάρχουν έντονες προσβολές από κοκκοειδή

Σε συνδυασμό με τον ψεκασμό με λάδια να γίνει εφαρμογή:

 • pyriproxyfen (ADMIRAL 10 EC κ.α.): 30 ml σκευ./στρ. (καλύπτεται από τον χρόνο εφαρμογής)

 

2Β.  για την αντιμετώπιση των αφίδων:

Σε συνδυασμό με τον ψεκασμό με λάδια να γίνει εφαρμογή:

 • acetamiprid (PROFIL Extra 5 SL, PROFIL 20 SG κ.α.): 200 κ.εκ. σκευ./στρ, 25-37,5 γρ. σκευ./στρ.(14 ημέρες)
 • pirimicarb (PIRIMOR 50 WG): 50-75 gr. σκευ./100lt  (7 ημέρες)
 • flonicamid 50% (Teppeki 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)
 • sulfoxaflor (Closer 120 SC): 20-40 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Όπου παρατηρούνται προσβολές από ΣΚΟΛΥΤΗ προτείνεται η αφαίρεση με κλάδεμα των προσβεβλημένων κλαδιών, καθώς και η απομάκρυνση τους από τον οπωρώνα και η καύση τους. Αν τα προσβεβλημένα κλαδιά παραμένουν ως εντομοπαγίδες, να καούν μέχρι τέλη Απριλίου.

 

Θα ακολουθήσει οδηγία για το στάδιο της ανθοφορίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Τονίζεται ότι η καταπολέμηση των αφίδων είναι αποτελεσματικότερη όταν πραγματοποιείται με προ-ανθικές εφαρμογές εντομοκτόνων.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

       

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ, ΘΡΙΠΑΣ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.3-Δ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 08.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:  Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

Ψεκασμός  στην πλήρη ανθοφορία

 

Μυκητοκτόνα Επαφής

·         Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (21 ημέρες)

·         Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (έως την πτώση πετάλων)

 

Διασυστηματικά / διελασματικά Μυκητοκτόνα  

·         Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (3 ημέρες)

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

 

Μίγματα

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)

·         Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

 

 

Σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα στην έναρξη της ανθοφορίας να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα θρέψης με ιχνοστοιχεία Βορίου και Μαγγανίου τα οποία εμπλέκονται στη βλάστηση της γύρης και στην αύξηση του γυρεοσωλήνα με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

Καθ’ όλο το στάδιο της ανθοφορίας συστήνεται η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών και επιπρόσθετα λειτουργούν ως ελκυστικά των μελισσών και των υπόλοιπων άγριων επικονιαστών με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρπόδεσης.

 

Θα ακολουθήσει οδηγία για το στάδιο της πτώσης των πετάλων.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

-       Μόνο σε οπωρώνες με ιστορικό χαμηλών προσβολών από Μονίλια και εφ’ όσον επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας με διασυστηματικό μυκητοκτόνο.

-       Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

 

Στα δαμάσκηνα μαζί με το μυκητοκτόνο και ένα από τα παρακάτω εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του θρίπα:

 

Στην έναρξη της ανθοφορίας:

acrinathrin 2,25%+abamectin1,26% (Rufast Nova EW κ.α.) 100 κ.εκ. σκευ. /στρ. (Έως την αρχή της άνθισης)

 

Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την μετανάστευση των θριπών στα άνθη της δαμασκηνιάς.

 

Όλοι οι ψεκασμοί να πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

         

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 3 ΜΟΝΙΛΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.3-Β

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 08.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:  Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

Ψεκασμός στην πλήρη ανθοφορία

 

Μυκητοκτόνα Επαφής

·         Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (21 ημέρες)

·         Prochloraz (Octave 46 WP):  60 γρ./ 100 λίτρα Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (έως την πτώση πετάλων)

 

Διασυστηματικά / διελασματικά Μυκητοκτόνα                            

·         Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         Thiophanate-methyl (NEOTOΨΙΝ 50 SC): 100-140 κ.εκ. σκευ. / στρέµ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (3 ημέρες)

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (1 ημέρες)

 

Μίγματα

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)

·         Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

·         Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)

 

Σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα στην έναρξη της ανθοφορίας να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα θρέψης με ιχνοστοιχεία Βορίου και Μαγγανίου τα οποία εμπλέκονται στη βλάστηση της γύρης και στην αύξηση του γυρεοσωλήνα με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

Καθ’ όλο το στάδιο της ανθοφορίας συστήνεται η χρήση σκευασμάτων ΠΡΟΠΟΛΗΣ. Τα συγκεκριμένα σκευάσματα αυξάνουν την φυσική άμυνα των φυτών και επιπρόσθετα λειτουργούν ως ελκυστικά των μελισσών και των υπόλοιπων άγριων επικονιαστών με αποτέλεσμα την βελτίωση της καρπόδεσης.

 

Θα ακολουθήσει οδηγία για το στάδιο της πτώσης των πετάλων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

-       Μόνο σε οπωρώνες με ιστορικό χαμηλών προσβολών από Μονίλια και εφ’ όσον επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας με διασυστηματικό μυκητοκτόνο.

-       Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

         

 

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 2 (ΑΧΛΑΔΙΑ)

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Από την λήψη της οδηγίας

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1.        Καταπολέμηση των ακμαίων μορφών της ψύλλας και των αυγών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα ακμαία είναι δραστήρια τις ηλιόλουστες ημέρες με θερμοκρασίες υψηλότερες από 7 oC. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους κοντά στη βάση των οφθαλμών. Οι νεαρές προνύμφες μπαίνουν μέσα στους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς αυξάνοντας κατά πολύ την δυσκολία καταπολέμησης. Η επέμβαση αυτή την εποχή έχει στόχο τα ακμαία και τα αυγά.

Σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, συνιστάται να γίνει επέμβαση:

•  9 - 11 Μαρτίου στις ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ και

•  14 - 18 Μαρτίου στις ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,

σε μια ηλιόλουστη μέρα με θερμοκρασία πάνω από 10 οC υπό σκιά και χωρίς άνεμο, συνδυάζοντας ένα εγκεκριμένο ακμαιοκτόνο μαζί με λάδι. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων

•          Παραφινικό λάδι: στις συνιστώμενες δόσεις

•          Aluminium silicate (kaolin) (Surround WP Crop Protectant): 3 kg σκευ./στρ (Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών, από την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα έντομα μέχρι την πτώση των πετάλων)

•          Beauveria bassiana (Naturalis): 200 κ.εκ. σκευ./στρ.

•          Beta cyfluthrin 2.5% (Bulldock 2.5 SC κ.α.): 75 κ.εκ. σκευ./στρ.

•          Deltamethrin 2.5% (Decis 2.5 EC): 50 κ.εκ/100 λίτρα νερού.

•          Lambda-cyhalothrin (Karate 10CS): 10 κ.εκ/100 λίτρα νερού.

•          Fatty acid potassium salt (FLiPPER κ.α): 1-2 L σκευ./στρ.

•          Chlorantraniliprole + Abamectin (Voliam targo 063 SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./στρ

•          spinosad (LASER): 30-35 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό + παραφινικό λάδι

•          Spinetoram (DELEGATE 250 WG): 40 gr σκευ./στρ. + παραφινικό λάδι

•          Abamectin (Vertimec 1,8 ΕC κα): 112,5 κ.εκ. σκευ./ στρ. + παραφινικό λάδι

 

Τα λάδια έχουν ωοκτόνο δράση και μπορούν να επιφέρουν έως και 80% μείωση του πληθυσμού της ψύλλας. Λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, καθώς η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά σε επιφάνειες που έχουν λάδι. Η προσθήκη ενός πυρεθρινοειδούς μαζί με το λάδι αυξάνει την αποτελεσματικότητα έως το 98% επειδή τα πυρεθρινοειδή έχουν ακμαιοκτόνο δράση. Τα θηλυκά άτομα είναι πιο ευαίσθητα στα εντομοκτόνα όταν φέρουν αυγά. Τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθρινοειδή. Σαν αποτρεπτικό ωοτοκίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο καολίνης. Αυτή την περίοδο δεν παρατηρούνται φυσικοί εχθροί που είναι κυρίως αρπακτικά ημίπτερα της οικογένειας Anthocoridae. 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που επικράτησαν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της πράσινης κορυφής.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα. ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά). Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟ 112

       

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG – 005.2-Β

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση των ασθενειών της Βερικοκιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.03.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.03.2021

Στάδιο ρόδινης κορυφής

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μονίλια διαχειμάζει ως μυκήλιο σε μουμιοποιημένους καρπούς πάνω στο δένδρο και σε έλκη προσβεβλημένων κλαδίσκων. Από αυτούς τους καρπούς και τα έλκη, προέρχονται οι πρωτογενείς μολύνσεις που μολύνουν τα άνθη. Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται με βροχή ή/και υψηλή υγρασία, σε θερμοκρασία >50C. Τα πιο ευπαθή και ευαίσθητα όργανα του άνθους όπου μπορούν να προσβληθούν απ’ τη Μονίλια, είναι οι ανθήρες, τα πέταλα και τα σέπαλα. Οι ποικιλίες της βερικοκιάς που βρίσκονται στο στάδιο της ρόδινης κορυφής. είναι οι πιο ευπαθείς για προσβολή από Μονίλια αυτήν την περίοδο.

Η παρακολούθηση του βλαστικού σταδίου των δένδρων θα πρέπει να γίνεται από οφθαλμούς που βρίσκονται στα ψηλότερα σημεία των δένδρων μιας και αυτοί είναι οι πρώτοι που φτάνουν στα στάδιο ρόδινης κορυφής. Σε καμιά περίπτωση δεν λαμβάνουμε υπόψη το βλαστικό στάδιο εξασθενημένων δένδρων (γερασμένα/άρρωστα).

Κατά το στάδιο ρόδινης κορυφής να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26.7/6.7 WG κ.α.): 75 γρ. σκευ./στρ.
 • Captan 80% (ενδ.: CAPTARIN 80 WG κ.α.): 225 γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil + Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T): 80 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Difenoconazole (SCORE 25 EC): 45 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Fluopyram + Tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 75 κ.εκ. σκευ./στρ.
 • Prochloraz (OCTAVE 46 WP κ.α.): 60 γρ. σκευ./100L νερό
 • Tebuconazol + Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ. σκ./στρ.
 • Thiophanate-methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG): 100 γρ. σκευ./στρ.

 

Ο αριθμός των επαναλήψεων του παραπάνω ψεκασμού εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν μετά από κάθε ψεκασμό (δυνατή βροχή προκαλεί ξέπλυμα της δραστικής από το δένδρο) καθώς επίσης και από τη διάρκεια του ευαίσθητου σταδίου της ρόδινης κορυφής. Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή των δένδρων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στην έναρξη της ρόδινης κορυφής της πρωιμότερης ποικιλίας.

Η χρήση προσκολλητικού βοηθάει να έχουμε πληρέστερη και ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού διαλύματος στα φυτά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

Image
Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας (ψυγεία, διαλογητήρια, αποθήκες, χώροι φόρτωσης), ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί.