ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

ΜΗΛΙΑ (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΣΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΑG-005.1-Μ/01

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 11.03.2023

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παθογόνο διαχειμάζει στα νεκρά – πεσμένα φύλλα στο έδαφος. Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων και το παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργωμα. Τα ασκοσπόρια βλαστάνουν και προκαλούν προσβολές όταν παραμένουν υγρά για μερικές ώρες και σε θερμοκρασίες από 6 ο C έως 26 ο C. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται όταν τα σπόρια παραμείνουν υγρά συνεχόμενα για 28 ώρες στους 6 ο C, για 14 ώρες στους 10 ο C, για 9 ώρες στους 18-24 ο C ή για 12 ώρες στους 26 ο C. Σε υγρές περιοχές συνιστάται επέμβαση στο στάδιο της πράσινης κορυφής (C έως C 3 ).
Κατά το παραπάνω βλαστικό στάδιο να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα

1. ΚΑΡΒΟΞΑΜΙΔΙΑ
Fluxapyroxad (SERCADIS 30 SC κ.α.): 25-30 κ.εκ. σκευ. / στρ. (35 ημέρες)
Penthiopyrad (FONTELIS 20 SC): 112,5 κ. εκ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)

2. ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ
Fosetyl Al (ALIETTE 80 WG κ.α.): 150-375 γρ. σκευ./ στρ. (28 ημέρες)

3. ΑΝΙΛΙΝΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΕΣ
Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 75 γρ. σκευ. /στρ. (21 ημέρες)
Pyrimethanil (SCALA 40 SC): 110-150 κ.εκ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

4. ΓΟΥΑΝΙΔΙΝΕΣ
Dodine (SYLLIT 544 SC): 125 κ.εκ. σκευ. / στρ. (60 ημέρες)

5. ΦΘΑΛΜΙΔΙΚΑ
Captan (CAPTARIN 80 WG κ.α.): 200 γρ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)

6. ΕΠΑΦΗΣ
Dithianon + Potassium phosphonates (DELAN PRO 12.5/56.1 SC κ.α.): 250 κ. εκ. σκευ. /στρ. (35 ημέρες)
Dithianon (DELAN 70 WG κ.α.): 50 γρ. σκευ. /στρ. (42 ημέρες)

7. ΣΤΡΟΜΠΙΛΟΥΡΙΝΕΣ
Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 7,5-10 γρ / στρ. (14 ημέρες)
Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20γρ. σκευ. /στρ. (28 ημέρες)

8. ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ
Tebuconazole (Altis 25 EC): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες).
Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 30-80 κ. εκ. σκευ. / στρ. (21 ημέρες) – χρήση έως 31/05
Cyproconazole (ATEMI 10 WG κ.α.): 30 γρ. σκευ./ στρ. (90 ημέρες) - χρήση έως 31/05
Difenoconazole (SCORE 25 EC κ.α.): 30 κ.εκ. σκευ. / στρ. (14 ημέρες)
Mefentrifluconazole (REVYONA): 200 κ.εκ. σκευ./στρ. (28 ημέρες)
tetraconazole (EMINENT): 24 κ.εκ. σκευ./ στρ. (14 ημέρες).
fenbuconazole (INDAR 5 EW): 65-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. (28 ημέρες) - χρήση έως 30/04

9. ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΑ
Metiram (POLYRAM WG ): 133-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό. (21 ημέρες)
Ziram (ZIRAM GRANUFLO 76 WG κ.α.): 300 γρ. σκευ. / στρ. (-)

10. ΠΥΡΙDINAΜΙΝΕΣ
Fluazinam (BANJO 500 SC): 100 κ.εκ. σκευ./στρ. (60 ημέρες)

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Bacillus subtilis- strain QST 713 (SERENADE MAX): 250-400 γρ σκευ./στρ.

11. ΜΙΓΜΑΤΑ
Dithianon / pyrimethanil (VISION PLUS 25/25 SC) : 120 κ.εκ. σκευ. / στρ. (56 ημέρες)
Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI 4/12 WG): 250 γρ/ στρ. (35 ημέρες)
Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 100 κ. εκ. σκευ. / στρ. (3 ημέρες)
Tebuconazole / cyprodinil (Qualy-T): 42-60 κ.εκ. σκευ./ στρ. (60 ημέρες)
Boscalid + Pyraclostrobin (BELLIS 25.2/12.8 WG): 80 γρ/ στρ. (7 ημέρες)
Trifloxystrobin + Tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 30 γρ σκευ./ στρ. (14 ημέρες)
captan + trifloxystrobin (FLINT PLUS): 150 γρ. σκευ./ 100 λίτρα νερό. (35 ημέρες).
kresoxim-methyl + difenoconazole (KSAR MAX): 30 γρ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)

12. ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Copper hydroxide (διάφορα σκευάσματα στις συνιστώμενες δόσεις)
Bordeaux mixture (διάφορα σκευάσματα στις συνιστώμενες δόσεις)
Copper oxychloride (διάφορα σκευάσματα στις συνιστώμενες δόσεις)
Copper oxide (NORDOX 75 WG): 135-175 γρ. σκευ. / στρ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από τις εφαρμογές των λαδιών
  • Για τις πρώτες 10 ομάδες τα σκευάσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται είτε εναλλάξ ανά ομάδα είτε σε μίγματα για την ορθή διαχείρισης της ανθεκτικότητας του φουζικλαδίου.

Συνδιαστικά με τα παραπάνω μυκητοκτόνα συστήνεται η χρήση του παρακάτω σκευάσματος το οποίο λειτουργεί ως ενεργοποιητής της άμυνας των φυτών

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Laminarin (VACCIPLANT): 100 κ.εκ. σκευ. / στρ. (-)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!     ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777