ΟΔΗΓΙΑ Νο: 5. ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ, ΚΛΕΟΝΟΣ

ΟΔΗΓΙΑ Νο: 5. ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ, ΚΛΕΟΝΟΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.5

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14.04.2022

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

1ή εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα
2ή εφαρμογή: εμφάνιση καρπιδίου (περίπου 8-12 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή)

A. MYKHTOKTONA


Τριαζόλες

 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)
 • flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (14 ημέρες)
 • Tebuconazole (Tebu-Max 20 EW κ.α.): 90 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)
 • cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (21 ημέρες)
 • Mefentrifluconazole (REVYONA): 180 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • fenbuconazole (INDAR 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 (3 ημέρες)


Στρομπιλουρίνες

 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Ανιλινοπυριμιδίνες

 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30 γρ. σκευ. /100 lit νερού. (7 ημέρες)

Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil

 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

Πυραζολινόνες

 • Fenpyrazamine (Prolectus) 80-120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)

Επαφής

 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)

Καρβοξαμιδικά

 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)


Αμινοξιδίμιαcyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

ΜΙΓΜΑΤΑ

 • isopyrazam + difenoconazole (EMBRELIA): 150 κ.εκ σκευ./ στρ. (7 ημέρες)
 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 (7 ημέρες)
 • Cyprodinil + Tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες),
 • Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG): 20 γρ. σκευ. / στρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 (7 ημέρες)


Για την καταπολέμηση του ωιδίου να προτιμηθούν, θειούχα σκευάσματα, σκευάσματα με τριαζόλες ή τα σκευάσματα bupirimate (NIMROD 25 EC) / Fenpyrazamine (Prolectus) / penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) / cyflufenamid (CYFLAMID
Για την καταπολέμηση του κλαδοσπορίου να προτιμηθούν σκευάσματα με στρομπιλουρίνες ή το dithianon
Για την αποφυγή του φαινομένου της ανθεκτικότητας να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης

B. ENTOMOKTONA

Με την εμφάνιση ενηλίκων οτιόρυνγχου (κλεονός) και με την εκδήλωση των πρώτων προσβολών, πραγματοποιείται άμεσος ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα:

 • Deltamethrin (DECIS 2,5 EC κ.α.): 35 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Formetanate (DICARZOL 50 SP κ.α.): 100 γρ. σκευ./στρ. (-)
 • Lambda-Cyhalothrin (KARATE with Zeon technology 10 CS κ.α.) *: 10-15 κ. εκ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • tau fluvalinate (Evure 24 EW, Mavrik Aquaflow): 60 κ.εκ. σκευ/στρ. (30 ημέρες)
 • Lambda-Cyhalothrin (PATROL 2,5 WG, ZIPPY 10 CS): με τις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

Για αύξηση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού να χρησιμοποιηθεί και προσκολλητικό σκεύασμα μαζί με το εντομοκτόνο που θα επιλεχθεί.

Επειδή οι θερμοκρασίες το βράδυ και το πρωί είναι ακόμη χαμηλές και ο κλεονός δεν είναι δραστήριος πάνω στο φύλλο, ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνει τις μεσημεριανές ώρες.

Προσοχή!

 • Απαιτείται επανάληψη του παραπάνω ψεκασμού σε περιπτώσεις έντονων προσβολών
 • Συνιστάται η δημιουργία ζωνών στον κορμό του κάθε δένδρο με εντομολογική κόλλα
 • Συνιστάται ο ψεκασμός να κατευθύνεται και προς την επίγεια βλάστηση

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777