ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: EGG – 013.2

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 05.05.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως 

 

 

 

  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος να ληφθεί υπόψιν η χρονική απόσταση από τη συγκομιδή για την αποφυγή υπέρβασης των μέγιστων επιτρεπτών ορίων υπολειμμάτων (Mrls) καθώς επίσης και το είδος του παθογόνου που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Συνήθως πλησιάζοντας τη συγκομιδή μας απασχολεί η φαιά σήψη (μονίλια) ενώ στις ποικιλίες που συγκομίζονται μετά από 30 ημέρες το ωίδιο. Από τα παρακάτω σκευάσματα ορισμένα είναι περισσότερο αποτελεσματικά σε ένα από τα παραπάνω παθογόνα και ορισμένα και στα δύο. Οπότε, η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος να γίνει μετά από επικοινωνία με τον επιβλέποντα γεωπόνο.    

 

 • Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (3 ημέρες)
 • Cyprodinil-Fludioxonil (SWITCH 25/37.5 WG): 100 κ.εκ.σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • Penthiopyrad (Clavier 20 SC): 150 κ.εκ. σκευ./στρ (3 ημέρες)
 • mefentrifluconazole (REVYONA): έως 180 γρ. σκευ./στρ. (3 ημέρες)
 • Tebuconazole (FOLICUR 25WG κ.α.): 75γρ. σκευ./στρ. (7 ημέρες)
 • myclobutanil (SYSTHANE 20 EW) 25-30 γρ σκευ/ στρ. (7 ημέρες)
 • Penconazole (Tοpαs 100EC κα): 35-50cc/100lt νερού (14 ημέρες)
 • tetraconazole (GALILEO κ.α.): 30 γρ. σκευ./στρ. (14 ημέρες) – ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
 • cyproconazole (ATEMI): 10-15 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (21 ημέρες)
 • Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)
 • flutriafol (IMPACT): 15-25 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Pyraclostrobin (INSIGNIA 20 WG): 25 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Bupirimate (NIMROD 25 EC): 30-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Cyprodinil 18,75% + tebuconazole 12,5% (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)
 • dithianon (DELAN GOLD): 70-105 κ.εκ. σκευ./ στρ. (35 ημέρες)
 • Fluxapyroxad (Sercadis 30 SC): 15 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες)
 • penthiopyrad (FONTELIS 20 SC) 120 γρ σκευ/ στρ. (1 ημέρες)
 • cyflufenamid (CYFLAMID 5 EW): 50 κ.εκ. σκευ./στρ. (14 ημέρες)

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777