ΟΔΗΓΙΑ ΔΑΜΑΣΗΝΙΑ Νο 6 - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΗΝΙΑ

ΟΔΗΓΙΑ ΔΑΜΑΣΗΝΙΑ Νο 6 - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΗΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΕG – 005.5-Δ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 06.05.2021

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως 

 

 

 

  

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αντιμετώπιση της καρπόκαψας της δαμασκηνιάς, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός των αγροτεμαχίων, με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα, το χρονικό διάστημα από:

 

06 - 08 Μαΐου

·         Chlorantraniliprole (Coragen 20 SC): 30 ml./στρ (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

8 - 11 Μαΐου

·         Deltamethrin: (Decis 2,5EC): 35-50 κ.εκ. /100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

·         Beta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC κα): 50-70 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού (7 ημέρες) Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 20-07-2021.

·         Lambda- cyhalothrin: (Zippy 10 CS):10-18 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

·         Emamectin benzoate 0.95% β/β (AFFIRM Opti 9.5 WG): 250 γρ σκευ./ στρ. (14 ΗΜΕΡΕΣ)

·         Spinetoram 25% (Delegate 250WG): 35 γρ σκευ. /στρ (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Στο ψεκαστικό μίγμα για την προστασία των φυτών από ωίδιο/ κλαδοσπόριο/ κορύνεο να προστεθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα σκευάσματα:

 

·         Difenoconazole (Score 25 EC κ.α.): 20 κ.εκ. σκευ./ 100 lit νερού. (7 ημέρες)

·         Boscalid + Pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG κ.α.): 60-75 γρ σκευ./στρ.. (7 ημέρες)

·         Fluopyram + Tebuconazole (Luna Experience Sc): 75κ.εκ σκευ./ στρ. (3 ημέρες)

·         Tebuconazole-Trifloxystrobin (FLINT MAX 75 WG):30 γρ. σκευ. / στρ. (7 ημέρες)

·         fenbuconazole 5% (Indar 5 EW): 70cc/100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

·         Myclobutanil (RIBBON 12 EC): 40 γρ /100lt νερού (21 ημέρες)

·         Mancozeb (διάφορα σκευάσματα): 200 γρ /100lt νερού (30 ημέρες)

·         Tebuconazole Tebu-Max 20 EWκ.α.): 90γρ. σκευ./100 lit. νερού (7 ημέρες)

·         Fenbuconazole (Indar 5 EW): 100-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

·         θείο (KUMULUS 80 WG κ.α.): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)

 

Η επιλογή των σκευασμάτων να γίνεται πάντα σε συνεργασία με τον επιβλέποντα γεωπόνο των αγροτεμαχίων.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!

Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ