Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Προϊόντα ΠΟΠ

Tα ροδάκινα που παράγουμε και προμηθεύουμε τους πελάτες μας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Σ' αυτό βοηθά ο συνδυασμός του κατάλληλου εδάφους της περιοχής μας, οι άφθονες πηγές και το μικροκλίμα μας.

Οι παραγωγοί μας, γνωρίζοντας τα ωφέλη που τους παρέχει η φύση, προσπαθούν και αυτοί με την πείρα και το μεράκι τους να φανούν αντάξιοι του προιόντος που παράγουν.

Για όλους τους παραπάνω λόγους τα ροδακινά μας, προέρχονται από την Προστατευόμενη Γεωργικά Περιοχή της Νάουσας και αναγνωρίστηκαν σαν προιόντα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (Π.Ο.Π) από τα μοναδικά στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα που υπάρχουν στην Ευρώπη.

 

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video