Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΣ ΨΕΚΕΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ

 

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέπων Γεωπόνος

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

 

 

 

                                                                                                                                                                              

ΣΤΟΧΟΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποβοήθηση της συνεκτικότητας του καρπού και της αντοχής του στο σχίσιμο

Διαφυλλική Εφαρμογή

 

 

Συστήνεται μετά την αλλαγή του χρώματος (παρδάλισμα) των καρπών και έως πριν την συγκομιδή να πραγματοποιηθούν 2-3 διαφυλλικοί ψεκασμοί ασβεστίου με:

 

Prominol Ca,  χλωριούχο ασβέστιο,  κ.α.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

-Τα σκευάσματα ασβεστίου μπορεί να προκαλέσουν υδρόλυση των φυτοφαρμάκων για αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνα τους.

-Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση χλωριούχου ασβεστίου να γίνεται βραδινές ώρες διότι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε φύλλα και καρπούς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα!

Να μην ρυπαίνετε το περιβάλλον με τα κενά συσκευασίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

 

 

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video