Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ AG-005.5/09: ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ, ΩΙΔΙΟ, ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.5/09

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24.03.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

1η εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα                                                               

2η εφαρμογή: εμφάνιση καρπιδίου (περίπου 8-12 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή)         

ΟΜΑΔΑ 1 (Τριαζόλες)

 • Tebuconazole: (FOLICUR 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   
 • Myclobutanil: (SYSTHANE 24 EW κα): 15-20cc / 100lt νερού (21 ημέρες)     
 • Penconazole (TOΠΑΣ 10EC κα): 35-50cc/100lt νερού (21 ημέρες) 
 • Tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)
 • Cyproconazole (ATEMI 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)
 • Propiconazole (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
  • Fenbuconazole (INTAR 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 2 (Στρομπιλουρίνη / Καρβοξαμίδιο)

 • boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 3 (Τριαζολών / πυραμιδών)

 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 4 (Στρομπιλουρίνη)

 • trifloxystrobin  (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 5 (Ανιλινοπυριμιδίνες)

 • cyprodinil (Chorus 50 WG): 30-60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 6 (Ανιλινοπυριμιδίνες / φαινυλοπυρολες)

 • cyprodinil+fludioxonil (SWITCH 25/37,5WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 7 (Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil)

 • bupirimate (NIMROD 25 EC): 30 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 8 (Στρομπιλουρίνη / τριαζόλη)

 • trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 9 (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

 • θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες)
 • thiram (GRANUFLO 80WG κα): 250-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (42 ημέρες)

 

ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΣΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΚΑ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ:

 

 • chlorantraniliprole + thiamethoxam (LUZINDO 40 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • emamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ) 
 • chlorantraniliprole (CORAGEN 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
 • L-cyhalothrin (KARATE, SENTINEL κα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)
 • chlorpyriphos (DURSBAN 75WG κα): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Για την αποφυγή ανθεκτικότητας να γίνει χρήση μυκητοκτόνων από διαφορετικές ομάδες

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100,

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video