Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΑΚΑΡΕΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ADG-013.2.4/05 

 

Ημερομηνία Έκδοσης: 17.05.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 17.05.2014

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Με την εμφάνιση κινητών μορφών των ακάρεων

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.  Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την εμφάνιση πληθυσμών τετρανύχου να πραγματοποιηθεί άμεσα ψεκασμός με ένα από τα  κάτωθι σκευάσματα που περιέχουν μια από τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

Κατηγοριοποίηση των ακαρεοκτόνων σύμφωνα με τον IRAC

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΚΕΥΑΣΜΑ

10Β

Etoxazole (BORNEO 11 SC):  25 – 50 cc / 100lt νερού. (14 ημέρες)

10Α

Ηexythiazox (NISSORUN 10 WP):  30-50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

23

Spirodiclofen (ENVIDOR 24SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό  (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

21Α

Pyridaben (Nexter 20 EC): 50-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (20 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

6

Abamectin (VERTIMEC 1,8 EC): 75-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

20Β

Acequinocyl (KANEMITE 15SC): 100-120 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

 

Οι καταπολέμηση των ακάρεων είναι αποτελεσματική μόνο εφ’ όσον πραγματοποιηθεί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.

 

Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακάρεων αυξηθεί κανένα φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό.

 

Οι οπωρώνες θα πρέπει να παρακολουθούνται κάθε 2 μέρες τουλάχιστον ιδιαίτερα μετά τη χρήση σκευασμάτων με πυρεθρίνες οι οποίες «ευνοούν» με έμμεσο τρόπο την αύξηση των τετρανύχων.

 

Το BORNEO και το NISSORUN δεν δρουν στα ακμαία αλλά σε αυγά και προνυμφικά στάδια.

 

Προσοχή!!!

Σε κάθε περίπτωση να τηρηθεί το όριο ασφαλείας για να αποκλειστεί η ύπαρξη υπολειμμάτων στους συγκομισθέντες καρπούς.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΕΚΑΒ: 166,  ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video