Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

 

Α.Σ.Ε.Π.ΟΠ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.5/08

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 04.04.2013

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:           1η εφαρμογή: απόσπαση-γλύστριμα του κάλυκα

                                                                         

                                                                         2η εφαρμογή: σχηματισμός καρπιδίου                                                                

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Προληπτική - Θεραπευτική αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών της ροδακινιάς & της νεκταρινιάς, κατά το στάδιο της απόσπασης του κάλυκα και στο σχηματισμό του καρπιδίου

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΟΜΑΔΑ 1 (Τριαζόλες)

 • Tebuconazole: (FOLICUR 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)
 • Myclobutanil: (SYSTHANE 24 EW κα): 15-20cc / 100lt νερού (21 ημέρες)
 • Penconazole (TOΠΑΣ 10EC κα): 35-50cc/100lt νερού (21 ημέρες)
 • Tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Cyproconazole (ATEMI 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
 • Propiconazole (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
 • Bitertanol (BAYCOR 25WP): 80-130 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) Χρήση μέχρι 30/06/2013

 

ΟΜΑΔΑ 2 (Στρομπιλουρίνη / Καρβοξαμίδιο)

 • Boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 2 (Στρομπιλουρίνη)

 • trifloxystrobin (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 3 (Ανιλινοπυριμιδίνες)

 • Cyprodinil (Chorus 50 WG): 30-60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 4 (Ανιλινοπυριμιδίνες / φαινυλοπυρολες)

 • cyprodinil+fludioxonil (SWITCH 25/37,5WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 5 (Πυριμιδίνες με διαφορετικό τρόπο δράσης από το cyprodinil)

 • Bupirimate (NIMROD 25 EC): 30 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

ΟΜΑΔΑ 6

 • Θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)
 • thiram (GRANUFLO 80WG κα): 250-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (42 ημέρες)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

1. Τα παραπάνω βλαστικά στάδια των φυτών αποτελούν τα πλέον ευαίσθητα όσον αφορά στις προσβολές από κλαδοσπόριο.  Τα προβλήματα εντείνονται έπειτα από βροχοπτώσεις και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

2. Για τη μη εμφάνιση ανθεκτικότητας, οι εφαρμογές να γίνονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών, με εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video