Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο 9 ΡΟΔΑΚΙΝΑ -ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΜΟΝΙΛΙΑ,ΘΡΙΠΑΣ,ΕΜΠΟΑΣΚΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Οδηγία: AG – 005.9
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 04.06.2013
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.
Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Με τη λήψη της οδηγίας και μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα γεωπόνο να γίνει ψεκασμός μόνο εφόσον απαιτείται:

 

ΘΡΙΠΑΣ:
Οι ποικιλίες που βρίσκονται σε στάδιο αλλαγής χρώματος προσβάλλονται αυτήν την περίοδο από διάφορα είδη θριπών και κυρίως από το θρίπα της Καλιφόρνιας. Στα σημεία που τρέφονται οι θρίπες, τα επιδερμικά κύτταρα των καρπών παραμένουν άσπρα κάνοντας τους καρπούς να μοιάζουν σαν να έχουν προσβληθεί από ωίδιο (μπάστρα). Συνήθως ο μεταχρωματισμός (άσπρισμα) παρατηρείται στα σημεία που οι καρποί βρίσκονται σε επαφή με φύλλο.

 

Σε όσα χωράφια είχαν προσβολές την περασμένη χρονιά ή έχουν παρατηρηθεί τα παραπάνω συμπτώματα να γίνει εφαρμογή με: 

 

Spinosad (LASER 48SC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

 

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ:
Μόνο σε όσα αγροκτήματα έχουν παρατηρηθεί προσβεβλημένες κορυφές από ανάρσια να γίνει ψεκασμός με:

 

Emamectin 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

 

ΕΜΠΟΑΣΚΑ (πράσινο τζιτζικάκι)
Μόνο σε όσα αγροκτήματα παρατηρούνται πληθυσμοί από πράσινο τζιτζικάκι.

 

Deltamethrin (DECIS 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Lamda cyhalothrin (SENTINEL, KARATE zeon): 40 γρ/100 lt νερού, 10cc/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
beta cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Επειδή τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές όσες ποικιλίες πρόκειται να συγκομισθούν τις επόμενες 20-25 ημέρες να ψεκαστούν με:

 

Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
fluopyram 20% + tebuconazole 19,99% (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
tebuconazole: (TEBUSIP 25 EW, FOLICUR 25WG): 50 – 75cc / 100lt νερού, 50 - 75gr / 100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

 

ü   Επίσης, να συνεχιστή το πρόγραμμα των διαφυλλικών ψεκασμών με σκευάσματα ασβεστίου (Ca).

 

ü   Στα νεκταρίνια να προτιμηθούν σκευάσματα που εκτός από ασβέστιο περιέχουν και Βόριο (B) για τη βελτίωση της φυσιολογίας των καρπών και την αντοχή τους στο σκίσιμο.

 

ü   Οι διαφυλλικοί ψεκασμοί με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο να γίνονται χωριστά από τα γεωργικά φάρμακα.

 

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video