Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο 5 ΜΗΛΑ: ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 005.5

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 16.04.2015

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 16.04.2015

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Σε όλη την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Φουζικλάδιο Μηλιάς 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Κατά την διάρκεια έκπτυξης της νέας βλάστησης των δένδρων.

Για την προστασία της νέας βλάστησης και των νεαρών καρπών κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα να πραγματοποιούνται ψεκασμοί ανά 8-12 ημέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες με μία από τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

 

1. Προστατευτικά – Επαφής:

  • Dithianon (DELAN 70 WG): 75-100 γρ /100 λιτ. νερού (21 ημέρες)
  • Dodine (Syllit 400SC): 100-150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (60 ημέρες)
  • Captan 83% (Διάφορα σκευάσματα): 150 γρ /100 λιτ. νερού (μέχρι το στάδιο του καρπιδίου)
  • Metiram (POLYRAM 70WG): 250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

2. Θεραπευτικά – Διασυστηματικά:

 

Myclobutanil (SYSTHANE 24 EC): 20 cc/100 lit. νερού (21 ημέρες)

Cyproconazole (ΑΤΕΜΙ 10WG): 10-15 γρ./100λιτ. νερού (90 ημέρες)

Tebuconazole (FOLICUR 25WG): 40-50γρ./100λιτ. νερού (35 ημέρες)

Difeconazole (SCORE 25ΕC): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Fenbuconazole (INDAR 5EW): 60 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΤΡΙΑΖΟΛΕΣ

 

Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50 γρ. /100 λιτ. νερού (21 ημέρες)

Pyrimethanil (SCALA 40SC): 50-75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες)

 

ΑΝΙΛΟ/ΔΙΝΕΣ

 

Trifloxystrobin (FLINT 50WG): 10 γρ /100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Kresoxim methyl (STROBY 50WG): 20 γρ../στρ. (28 ημέρες)

 

ΣΤΡΟΜΠΙ/ΝΕΣ

 

Dithianon 25%+pyrimethanil 25%( FABAN 25/25 SC):80-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό(56 ημέρες)

Fluquinazole / pyrimethanil (VISION 5/20 SC): 100 cc/100λιτ. νερού. (56 ημέρες)

Tebuconazole / trifloxystrobin (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Fluopyram / tebuconazole (LUNA EXPERIENCE SC): 40-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Dithianon 12% + Pyraclostrobin 4% (MACCANI WG): 250 γρ/100 λιτ. νερού (35 ημέρες)

Trifloxystrobin + Captan (FLINT PLUS): 125 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (35 ημέρες)

cyprodinil  + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

Difeconazole - SCORE 25ΕC (ολόκληρη η δόση) + captan (½ της συνιστώμενης δόσης) 

ΜΙΓΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

-Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών του μύκητα συνιστάται ο συνδυασμός μυκητοκτόνων της κατηγορίας 2 Θεραπευτικά Διασυστηματικά σε πλήρη δόση με το ½ της προτεινόμενης δόσης της κατηγορίας 1 Προστατευτικά – Επαφής ή αντίστοιχα η εναλλαγή δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης της κατηγορίας 2.

-Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 εβδομάδες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

Β. Από Ιούνιο έως τέλος καλλιεργητικής περιόδου.

Κατά την παραπάνω περίοδο να πραγματοποιούνται ψεκασμοί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, σχετική υγρασία), με μία από τις παραπάνω δραστικές ουσίες ή συνδυασμούς ανάλογα.

Για την πρόγνωση της επικινδυνότητας προσβολών παρατίθεται στην επόμενη σελίδα ο πίνακας MILLS.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ Mills

ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

(0 C)

ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΕΓΜΕΝΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ (ημέρες)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

ΕΛΑΦΡΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΣΟΒΑΡΗ

25,5

13

17

26

 

25

11

14

21

 

24,5

9

12

19

 

17-24

9

12

18

9

16,5

9

12

19

10

16

9

13

20

10

15,5

9,5

13

20

11

15

10

13

21

12

14,5

10

14

21

12

14

10

14

22

13

13,5

11

15

22

13

13

11

16

24

14

12

11,5

16

24

14

11,5

12

17

25

15

11

12

18

26

15

10,5

13

18

27

16

10

14

19

29

16

9,5

14,5

20

30

17

9

15

20

30

17

8,5

17

23

35

 

8

19

25

38

 

7

20

27

41

 

6,5

22

30

45

 

6

25

34

51

 

5,5

30

40

60

 

0,5-5

 

 

 

 

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video