Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 2η 15/9/2013

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 003.1/2013

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ  ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 13.09.2013

Ημερομηνία Αναθεώρησης:   Ετησίως

 

 

ΣΤΟΧΟΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  •   Συμπληρωματική εφαρμογή Θρεπτικών στοιχείων.
  •   Ενίσχυση – Βελτίωση του θρεπτικού δυναμικού   των δένδρων με σκοπό την επάρκεια Αζώτου κατά την ανθοφορία της επόμενης   καλλιεργητικής περίοδου.

ΣΥΣΤΑΣΗ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το άζωτο   χορηγούμενο στα δένδρα νωρίς το φθινόπωρο, εναποθηκεύεται σε μεγάλο ποσοστό   στο φλοιό του κορμού και των βλαστών και την άνοιξη μετακινείται – μέσω των   ηθμών – προς τη νέα βλάστηση. Αντίθετα το άζωτο που χορηγείται την άνοιξη   μεταφέρεται στη νέα βλάστηση μέσω της ξυλώδους μοίρας ανταγωνιζόμενο το   ασβέστιο το οποίο κινείται μέσω του ίδιου αγωγού το ίδιο χρονικό διάστημα.   

 

Για την αύξηση της επάρκειας του αζώτους κατά τη   διάρκεια της ανθοφορίας της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου για τη βελτίωση   της καρπόδεσης να γίνει εφαρμογή μεταξύ 20-30 Σεπτεμβρίου με:

 

 

  •   Νιτρική Αμμωνία: 200-250 γρ. ανά δένδρο ή  
  •   Νιτρικό Ασβέστιο: 300-350 γρ. ανά δένδρο ή  
  •   Διαφυλλικός ψεκασμός με ουρία (1%) +   προσκολλητικό 30 ημέρες πριν την πτώση των φύλλων

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Η παραπάνω εφαρμογή να μην πραγματοποιηθεί σε οπωρώνες που πραγματοποιήθηκε   ισχυρή αζωτούχος λίπανση.

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ   (Zn) ΚΑΙ ΒΟΡΙΟ (Β)

 

Οι   ψεκασμοί θα πρέπει να ξεκινούν αρχές Φθινοπώρου όταν το φύλλωμα είναι   υγιές και πράσινο, πριν ξεκινήσει η φυσιολογική αλλαγή χρώματος και η   φυλλόπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή υγιής φυλλική επιφάνεια,   έτσι ώστε να απορροφηθούν οι αναγκαίες ποσότητες Βορίου και Ψευδαργύρου.

Με την   μετασυλλεκτική διαφυλλική εφαρμογή Zn και    B αυξάνεται  η συγκέντρωση των   ηλεκτρολυτών στους κυτταρικούς χυμούς. Έχει παρατηρηθεί ότι τα δένδρα που   έχουν επαρκείς συγκεντρώσεις K+    ,Mg++  ,Zn+ ,Ca++ και ΒΟ3ˉ  αποθηκευμένα στο ξύλο, παρουσιάζουν σημαντικά   μεγαλύτερη αντοχή σε πρώιμους ή όψιμους παγετούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μέγιστη απορρόφηση   των θρεπτικών στοιχείων θα πρέπει τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν να   περιέχουν τα μεταλλικά στοιχεία σε χηλική μορφή.

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video