Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ: ΜΗΛΟΛΟΝΘΗ-ΕΝΤΟΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

 Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.15

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14.09.2015

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 14.09.2015

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή στην επιφάνεια του εδάφους γύρω από τις ρίζες και ενσωμάτωση με νερό.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

 

Το θηλυκό αποθέτει περίπου 70 αυγά σε βάθος 1 - 4 εκατοστά. Τα αυγά εκκολάπτονται περίπου σε 30-40 ημέρες και οι νεαρές προνύμφες ολοκληρώνουν το πρώτο προνυμφικό στάδιο σε περίπου 45-50 ημέρες, ενώ για ενηλικιωθεί χρειάζεται από 3-5 χρόνια ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το είδος του φυτού με το οποίο τρέφεται. Κατά το προνυμφικό στάδιο, το έντομο τρέφεται με οποιαδήποτε ρίζα βρεθεί μπροστά του.

Αυτή την εποχή αναμένονται οι εκκολάψεις των αυγών που αποτέθηκαν από τα θηλυκά κατά το μήνα Αύγουστο. Γι’ αυτό το λόγο σε χωράφια με προσβολές, ιδιαίτερα στα αμμώδη, να πραγματοποιηθεί ριζοπότισμα σε ολόκληρη τη ριζόσφαιρα των φυτών και να ακολουθήσει ελαφρά ενσωμάτωση με νερό.  

 

-         Θερινό ορυκτέλαιο (3 λίτρα/100 λίτρα νερού) + chlropyriphos 48% (100 ml / 100 λίτρα νερού)

 

 

 

 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777       

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video