Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο 9η ΧΑΛΚΟΣ ΟΥΡΙΑ (ΜΗΛΑ) - ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΙΑΣ (ΒΑΚΤΗΡΙΑ-ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ-ΣΕΖΙΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.9

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την αντιμετώπιση εχθρών και των ασθενειών της Μηλιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 09.11.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 09.11.2016

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΩΝΩΝ ΜΗΛΙΑΣ   

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

  1. Βακτήρια (Pseudomonas, Erwinia) – Μυκητολογικά (Φουζικλάδιο)  προβλήματα
  2. Σέζια

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αντιμετώπιση των βακτηριώσεων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στο 70% της πτώσης των φύλλων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να επαναληφθεί.

 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ:

Υδροξείδιου του χαλκού (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις ή

Βορδιγάλειος Πολτός 20% (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις ή

Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις  

 

 

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Για την μείωση των μολυσμάτων φουζικλαδίου (σχηματισμός ασκοσπορίων) που θα διαχειμάσουν στο χωράφι και την επόμενη άνοιξη θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες μολύνσεις στη νέα βλάστηση να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην έναρξης της πτώσης των φύλλων με:

 

Ουρία:4-5 Kg / 100 λίτρα νερού

 

 

ΣΕΖΙΑ

Μόνο σε οπωρώνες όπου έχουν εντοπισθεί προσβολές από Σέζια να πραγματοποιηθεί κατευθυνόμενος ψεκασμός στο σημείο εμβολιασμού με  

 

Θερινό ορυκτέλαιο (3 λίτρα/100 λίτρα νερού) + chlropyriphos 48% (100 ml / 100 λίτρα νερού)

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!                                                                                                                      

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video