Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 22/10/2013

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.15

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας   Γεωπόνος

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ   ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

Ημερομηνία   Έκδοσης: 16.10.2013

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΣΤΟΧΟΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μυκητολογικές και βακτηριολογικές   ασθένειες οπωροφόρων

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με   τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

 

Για   την αντιμετώπιση των βακτηριώσεων, του κορύνεου και του εξώασκου να   πραγματοποιηθεί ψεκασμός στο 70% της πτώσης των φύλλων και ανάλογα με   τις καιρικές συνθήκες να επαναληφθεί.

 

 

Υδροξείδιου του χαλκού ( Kocide opti,   Champ   κα): στις   συνιστώμενες δόσεις ή

 

Βορδιγάλειος Πολτός 20% (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες   δόσεις ή

 

Οξυχλωριούχος χαλκός (Vitaram   κα): στις   συνιστώμενες δόσεις

 

Η δοσολογία του χαλκού εξαρτάται από τον αριθμό των ψεκασμών (1   ή 2 εφαρμογές) και από την ένταση των προσβολών κατά την προηγούμενη χρονιά.

 

Ανθονόμος:

Σε οπωρώνες όπου την άνοιξη   παρατηρήθηκαν προσβολές από ανθονόμο ή σε περιοχές όπου το έντομο ενδημεί (οπωρώνες κοντά σε δάση   μιας και το έντομο χρησιμοποιεί τα δασικά δένδρα για καταφύγιο), να   πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκεύασματα:

 

Chlorpyrifos (DURSBAN 48 EC, κ.α.: 100 – 150 cc/100lt νερού) ή (DURSBAN 75 WG: 64 - 80 gr/100lt νερού.

deltamethrin 2,5% (Decis 2,5EC κα): 50   κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

 

 

Στις   περιπτώσεις που πραγματοποιηθεί ψεκασμός για τον ανθονόμο να ΜΗ ΓΙΝΕΙ σε συνδυασμό με σκευάσματα   που περιέχουν ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΤΟ.

 

Με   1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε   πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα   για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική   καταπολέμηση.

Διαβάστε   προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι   η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των   σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε   πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι   για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης..   Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!                                                                                                                       

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ   ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video