Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

Οδηγία αντιμετώπιση της έξαρσης πληθυσμών πράσινης αφίδας Myzus persica, και του Εξώασκου

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ. ΣΔ-130
Οδηγία: AG -013.2
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης:16.04.2013
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής:
Με την  εμφάνιση των πρώτων αποικιών αφίδων

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αντιμετώπιση της έξαρσης πληθυσμών πράσινης αφίδας Myzus persica,  και του Εξώασκου.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.  Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την εμφάνιση των πρώτων αποικιών αφίδων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με σκεύασμα που περιέχει μία από τις κάτωθι δραστικές ουσίες:

 

Imidacloprid: (CONFIDOR 200 SL):  25-30cc / 100lt νερού. (14 ημέρες).
thiamethoxam (ACTARA 25 WG):15-20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες).
Pymetrozine: (PLENUM 50 WG): 20 gr/100 lt νερού. (14 ημέρες).
Acetamiprid: (PROFIL 20 SG, MOSPILAN 20SP): 25-37,5 γρ. / στρ (14 ημέρες).
Thiacloprid: (CALYPSO 48 SC): 15cc / 100 lt νερού (14 ημέρες).
Flonicamid: (TEPPEKI 50WG): 14 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες).
Clothianidin (DANTOP 50 WG): 8-12 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)
Pirimicarb (PIRIMOR 50WG): 50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περιπτώσεις που εντοπίζονται αποικίες αφίδων σε ορισμένα μόνο δένδρα να πραγματοποιείται τοπικός ψεκασμός και όχι καθολικός.

 

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΑΣΚΟ:
Σε αγροτεμάχια που έχουν εμφανιστεί προσβολές από εξώασκο να γίνει ψεκασμός με:

 

Dithianon (DELAN 70WG): 100 gr/100lt νερού (28 ημέρες)

 

Σε συνδυασμό με:

 

Σκευάσματα που περιέχουν αμινοξέα (Megafol κα) για να βοηθηθούν τα προσβεβλημένα δένδρα να εκπτύξουν νέα βλάστηση.
Ο ψεκασμός με dithianon αποσκοπεί στην απαλλαγή των δένδρων από τα ασθενή φύλλα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.
Προσοχή!!! O ψεκασμός να πραγματοποιείται μετά την δύση του ηλίου ή πολύ νωρίς το πρωί.
Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video