Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΙΑΣ Νο:2 (ΣΑΝ ΖΟΖΕ, ΝΑΡΚΕΣ, ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ, ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ, ΑΦΙΔΕΣ, ΑΚΑΡΕΑ, ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ )

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.2

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 04.03.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 04.03.2016

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

Aπο το στάδιο της πράσινης έως το στάδιο της ρόδινης κορυφής

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων. Σε ιδιαίτερα σοβαρές προσβολές από κοκκοειδή να γίνει εφαρμογή με κατευθυνόμενο ψεκασμό με μπέκ χειρός. 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την αντιμετώπιση κοκκοειδών, νάρκης, οπλοκάμπης, ανθονόμων, αφίδων, φυλλοδέτη, τετρανύχων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με:

 

Α. Παραφινέλαια/ορυκτέλαια : στις συνιστώμενες δόσεις σε συνδυασμό με:

L-cyhalothrin (Karate zeon 10 CS, Sentinel 2,5WG): 10cc/100lit. Νερού, 40gr/100lit. Νερού (7ημέρες)

Deltamethrin (Poleci 2,5EC, Decis 2,5 EC): 50cc/100lit. νερού (7 ημέρες) ή

Beta Cyfluthrin (Baithroid 2,5EC κα): 50cc / 100lit νερού (7 ημέρες)

 

B. Σε ιστορικό προσβολών από αφίδες τα λάδια να συνδυαστούν με:

Acetamiprid (Profil, Mospilan): 25-37,5 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες)

Pirimicarb (Pirimor 50WG): 50 gr/100lit.  (21 ημέρες)

 

Γ. Σε ιστορικό προσβολών από San Jose τα λάδια να συνδυαστούν με:

Pyriproxyfen (Admiral 10EC κα): 30cc/100lit νερού

Fenoxycarb (Insegar 25WG): 150gr/100lit νερού (20 ημέρες)

 

Δ. Σε ιστορικό προσβολών από τετράνυχους ή και εφόσον παρατηρούνται χειμερινά αυγά τετρανύχων να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με

Clofentezine (Apollo 50SC): 30cc/100lit Νερού + Παραφινέλαια/ορυκτέλαια: στις συνιστώμενες δόσεις (35 ημέρες)

 

Ε. Σε περίπτωση ιστορικού προσβολής για την αντιμετώπιση του Ανθονόμου και της Οπλοκάμπης στο στάδιο της ρόδινης κορυφής τα λάδια να συνδυαστούν με:

  • chlorpyrifos (Dursban 75WG,κ.α): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
  • phosmet 50% (Imidan 50WP) : 120-140 γρ / 100 λίτρα νερού (28 ημέρες) 

 

Επισημαίνεται στους παραγωγούς ότι σε περίπτωση που αυτοί χρησιμοποίησαν σκευάσματα που περιέχουν θείο (θειασβέστιo, θειϊκό ψευδάργυρο κτλ) θα πρέπει ο ψεκασμός με λάδια να απέχει τουλάχιστον 20 ημέρες.

 

Οι παραγωγοί οι οποίοι στην πράσινη κορυφή χρησιμοποίησαν dithianon ή dodine η εφαρμογή με λάδια θα πρέπει να γίνει μετά από 5 ημέρες τουλάχιστον.

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video