Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΕΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 013.1.1

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέπων Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 16.03.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Μόλις βελτιωθεί ο καιρός να γίνει εφαρμογή ενός από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Η εφαρμογή αποσκοπεί στην προστασία των ανθών και τον νεοσχηματιζόμενων καρπών από μυκητολογικές προσβολές και ιδιαίτερα από τη μονίλια:

 

  • Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 60-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Fluopyram 20% + tebuconazole 19,99% (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Tebuconazole: (TEBUSIP 25 EW, FOLICUR 25WG): 70–100cc / 100lt νερού, 50gr/100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Difenoconazole (Score 25EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Captan 83% (διάφορα σκευάσματα): 150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (έως την πτώση των πετάλων)

 

 

Στο ψεκαστικό διάλυμα να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν βόριο και αμινοξέα.

 

Όσα αγροτεμάχια νεροκρατούν να ληφθεί μέριμνα για την απομάκρυνση του νερού.

 

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video