Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΜΗΛΙΑΣ Νο:1 (ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ) (ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ, ΩΙΔΙΟ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-001

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την προληπτική αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών της Μηλιάς

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 04.03.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 04.03.2016

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

1ον Κατά το στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών

2ον Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά το στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών:

 

  • Υδροξείδιο του χαλκού (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις ή
  • Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις,  ή
  • Βορδιγάλειος Πολτός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις

Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής:

 

  1. Cyprodinil (CHORUS 50WG): 30-50 γρ./100 λιτ. νερού (21ημέρες)
  2. Dithianon (DELAN 70WG): 80-100 γρ/100 λιτ. νερού (21ημέρες)
  3. Dithianon + pyraclostrobin (MACCANI WG): 250 γρ/100 λίτρα νερού (35 ημέρες)
  4. Tebuconazole (FOLICUR κ.α.) στις συνιστώμενες δόσεις (35 ημέρες)
  5. Dodine : (SYLLIT), στις συνιστώμενες δόσεις (15 ημέρες)
  6. Cyproconazole (ATEMI, CADDY 10WG): 10-15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (90 ημέρες)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις δραστικές ουσίες dodine και dithianon να μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον 5 ημερών μετά ή πριν από ψεκασμό με θερινά ορυκτέλαια ή παραφινέλαια.

Σε αγροτεμάχια με ιστορικό υψηλών προσβολών να γίνουν τουλάχιστον 2 εφαρμογές με μυκητοκτόνα στην πράσινη κορυφή.

 

Στο στάδιο της πράσινης κορυφής, εφόσον δεν υπάρξουν ακραίες συνθήκες, να προτιμηθούν τα μυκητοκτόνα επαφής (dithianon και dodine).

 

Στο στάδιο της πράσινης κορυφής ξεκινούν οι προσβολές από τους μύκητες που προκαλούν το Φουζικλάδιο και το Ωίδιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video