Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ AG-005.3-Κ: ΚΕΡΑΣΙΑ (Καταπολέμηση της Μονίλιας, Κορύνεου & Ανθράκωσης (Gnomonia)& Αφίδες, Βαμβακάδα, Ρυγχίτες, Φυλλοδέτης.)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-005.3

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

 

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24.03.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 24.03.2014

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 1. Καταπολέμηση της Μονίλιας, Κορύνεου & Ανθράκωσης (Gnomonia) & Αφίδες, Βαμβακάδα, Ρυγχίτες, Φυλλοδέτης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι προ απορροής.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

      1.  Έναρξη - Πλήρη Ανθοφορία:

 • boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG) 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες πριν τη συγκομιδή)
 • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
 • Prochloraz 46.1% (Octave 46 WP): 60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (Μέχρι πτώση πετάλων)
 • Thiophanate methyl 70% (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70WG ): 70 γρ σκευ./100 λίτρα νερό  (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG) : 80-100 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)
 • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50 gr/100 lt νερού (7ημέρες)
 • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
 • Fenbuconazole (INTAR 5 EW): 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

      2.  Πτώση Πετάλων:

 • boscalid + pyraclostrobin (SINGUM 26,7/6,7 WG) 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες πριν τη συγκομιδή)
  • fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
  • Prochloraz 46.1% (Octave 46 WP): 60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (Μέχρι πτώση πετάλων)
  • Thiophanate methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70WG ): 70 γρ σκευ./100 λίτρα νερό + Captan 83%: 150 γρ/100λτ νερού (μέχρι την πτώση των πετάλων)
  • Thiram 80% (Granuflo 80 WG, Thiraphox 80 WG): 250-300 gr / 100 lt νερού (14 μέρες πριν τη συγκομιδή)
  • Cyprodinil 37,5% fludioxonil 25% (Switch 25/37,5 WG) : 80-100 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)
   • Cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30-50 gr/100 lt νερού (7ημέρες)
   • Trifloxystrobin + tebuconazole (FLINT MAX 75 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
   • Fenbuconazole (INTAR 5 EW): 70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

Μόνο εφόσον δε χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτόνα στην εφαρμογή με λάδια, από το στάδιο της πτώσης των πετάλων να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα για τις αφίδες:

 • Thiacloprid 48% (CALYPSO 48 SC) : 15κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Acetamiprid 20% (Profil 20 SG, Mospilan 20 SP): 25-37,5 γρ σκευ./στρ (14 ημέρες πριν την συγκομιδή)
 • Spirotetramat (MOVENTO 150 OD): 70 κ.εκ. σκευ./στρ. (21 ημέρες πριν την συγκομιδή)

pirimicarb 50% (PIRIMOR 50WG): 50γρ./100λιτ νερού (21 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

Μόνο εφόσον δε χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτόνα στην εφαρμογή με λάδια, στο στάδιο της πτώσης των πετάλων να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτωθι εντομοκτόνα για την βαμβακάδα:

 • Phosmet (IMIDAN 50 WP κ.α.): 140 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (28 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

      3.      Απόσπαση Κάλυκα

Σε περίπτωση που είχαμε την προηγούμενη χρονιά προσβολή από Ανθράκωση (άρα υπάρχουν ξερά φύλλα στα δένδρα το χειμώνα), συνιστάται επέμβαση με:

 • dodine 65% (SYLLIT 65 WP): 80-100 γρ./100λιτ νερού (15 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

Σε όσους οπωρώνες είχαμε προβλήματα με ρυγχίτη ή φυλλοδέτη στην απόσπαση του κάλυκα να χρησιμοποιηθεί:

 • deltametrin (DECIS 2,5EC) : 40-50cc cc/100 λτ νερό (7 ημέρες πριν την συγκομιδή)

 

Στο στάδιο της έναρξης της ανθοφορίας συνίσταται να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν Βόριο και άλλα ιχνοστοιχεία για τη καλύτερη καρπόδεση των φυτών. Η επάρκεια βορίου βελτιώνει τη βλαστικότητα της γύρης με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Να μην γίνεται ψεκασμός με παρουσία μελισσών
 • Να γίνεται εναλλαγή των σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανθεκτικότητας
 • Στην πτώση πετάλων να μην γίνει εφαρμογή με captan εάν έχει προηγηθεί ψεκασμός με λάδια στο στάδιο της λευκής κορυφής (εκτός εάν έχουν μεσολαβήσει αρκετές ημέρες μεταξύ των δυο ψεκασμών)λόγω πιθανής εμφάνισης φυτοτοξικότητας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777 ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100,

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video