Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ : ΣΚΟΛΥΤΗΣ

 Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14.09.2015

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 14.09.2015

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

 

Ο σκολύτης προσβάλει συνήθως τα ασθενή δένδρα. Μπορεί όμως να προσβάλει και ζωηρά ιδίως κατά τέλος του καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου και μετά από έντονη ξηρασία.

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΛΥΤΗ:

 

- Αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων βλαστών και κλάδων. Οι αφαιρούμενοι βλαστοί θα πρέπει να καταστρέφονται με φωτιά προτού τα έντομα που είναι μέσα τους ενηλικιωθούν και απομακρυνθούν προς αναζήτηση νέων θέσεων προσβολής.

 

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ:

 

Μόνο σε οπωρώνες που παρατηρούνται έντονες προσβολές από σκολύτη ή έχουν βεβαρυμμένο ιστορικό ή γειτνιάζουν με άλλα γερασμένα και προσβεβλημένα αγροτεμάχια να πραγματοποιηθεί ψεκασμός:

 

- Την περίοδο 15-20 Σεπτεμβρίου με:

 

deltamethrin 2,5% (Decis 2,5 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

 

 

Εφόσον χρειαστεί επανάληψη αυτή να πραγματοποιηθεί μετά από 12-14 ημέρες.

 

 

 

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά. Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777       

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video