Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Νο 2-ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 013.1.2

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέπων Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 20.06.2017

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Για όλες τις ποικιλίες που πρόκειται να συγκομισθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, 8-10 ημέρες πριν τη συγκομιδή να γίνει εφαρμογή του παρακάτω ψεκασμού:

 

Ένα από τα παρακάτω εντομοκτόνα:

 

emamectin Benzoate 0,95% (Affirm 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

spinetoram (Delegate 250 WG): 35 γρ σκευ./στρ  (7 ΗΜΕΡΕΣ)

deltamethrin (Decis 2,5 EC): 35-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)

l-cyhalothrin (Karate, Sentinel κα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)

beta cyfluthrin (Baythroid Beta 2,5 SC, Bulldock 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

etofenprox (Therbonal 28,75EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Σε συνδυασμό με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα:

 

fenbuconazole (Indar 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)

difenoconazole (Score 25EC): 30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)     

myclobutanil: (Systhane 20 EW κα): 30cc / 100lt νερού (7 ημέρες)

boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

trifloxystrobin  (Flint 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

trifloxystrobin + tebuconazole  (Flint max 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

 

Προτείνεται να γίνει και εφαρμογή με σκευάσματα Ca για αύξηση της αντοχής των καρπών στην μονίλια και για την αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών. 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος από την εφαρμογή μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.

 

 

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video