Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 29/4/2014 ΑΝΑΡΣΙΑ , ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ , ΩΙΔΙΟ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.6

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23.04.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

 27-29 Απριλίου στις πεδινές περιοχές και 2-4 ημέρες αργότερα στις οψιμότερες

 

Chlorantraniliprole + thiamethoxam (LUZINDO 40 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

Fenoxycarb (INSEGAR 25WP): 40-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)

Methoxyfenozide (RUNNER, ONORE 240SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)   

Chlorantraniliprole + Abamectin (VOLIAM TARGO 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

01-02 Μαΐου στις πεδινές πρώιμες περιοχές και 2-4 ημέρες αργότερα στις οψιμότερες   

 

Emamectin Benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)  

Deltamethrin (DECIS 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)

L-cyhalothrin (KARATE, SENTINEL κα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Βeta cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Etofenprox 28,75% (TREBON 30 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorpyriphos (DURSBAN 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)

Phosmet (IMIDAN 50WP): 150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Οι συνθήκες των τελευταίων ημερών ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη ωϊδίου (μπάστρα) για αυτό σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ανάρσιας να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτωθι μυκητοκτόνα:

 

Tebuconazole: (FOLICUR 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   

Myclobutanil: (SYSTHANE 24 EW κα): 15-20cc / 100lt νερού (21 ημέρες)     

Penconazole (TOΠΑΣ 10EC κα): 35-50cc/100lt νερού (21 ημέρες) 

Tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)

Cyproconazole (ATEMI 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

Propiconazole (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Fenbuconazole (INTAR 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

trifloxystrobin  (FLINT 50WG): 15 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

bupirimate (NIMROD 25 EC): 30 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

thiram (GRANUFLO 80WG κα): 250-300 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (42 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

 

  • Στα ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ να μη χρησιμοποιηθεί ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΟ για την αποφυγή εγκαυμάτων σε τυχόν υψηλές θερμοκρασίες.
  • Εφόσον προβλέπονται βροχές μπορεί ο ψεκασμός να παραταθεί για 1 ή το πολύ 2 ημέρες ώστε να μη ξεπλυθεί η δραστική ουσία από τα δένδρα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video