Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο:11η ΧΑΛΚΟΣ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.11

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

Ημερομηνία Έκδοσης: 09.11.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 09.11.2016

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες οπωροφόρων

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

 

Για την αντιμετώπιση των βακτηριώσεων, του κορύνεου και του εξώασκου να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στο 70% της πτώσης των φύλλων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να επαναληφθεί.

 

Υδροξείδιου του χαλκού (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις ή

 

Βορδιγάλειος Πολτός 20% (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις ή

 

Οξυχλωριούχος χαλκός (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις

 

Η δοσολογία του χαλκού εξαρτάται από τον αριθμό των ψεκασμών (1 ή 2 εφαρμογές) και από την ένταση των προσβολών κατά την προηγούμενη χρονιά.

 

Ανθονόμος:

Σε οπωρώνες όπου την άνοιξη παρατηρήθηκαν προσβολές από ανθονόμο ή σε περιοχές όπου το έντομο ενδημεί (οπωρώνες κοντά σε δάση μιας και το έντομο χρησιμοποιεί τα δασικά δένδρα για καταφύγιο), να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω σκεύασματα:

 

chlorpyrifos (Dursban 48 EC, κ.α.: 100 – 150 cc/100lt νερού) ή (Dursban 75 WG: 64 - 80 gr/100lt νερού.

phosmet: (Imidan 50WP): 150 gr / 100 lt νερού

deltamethrin 2,5% (Decis 2,5EC κα): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό

 

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιηθεί ψεκασμός για τον ανθονόμο να ΜΗ ΓΙΝΕΙ σε συνδυασμό με σκευάσματα που περιέχουν ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟ ΠΟΛΤΟ.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!                                                                                                                      

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video