Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Νο 1- ΑΚΑΡΕΑ (όλα τα οπωροφόρα)

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ             

 

Οδηγία: ΕDG-013.2.1 

Ημερομηνία Έκδοσης: 08.05.2017

 

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 08.05.2017

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Όπως ορίζεται

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.  Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την εμφάνιση πληθυσμών τετρανύχου να πραγματοποιηθεί άμεσα ψεκασμός με ένα από τα κάτωθι σκευάσματα λαμβάνοντας πάντα υπόψη την έγκριση στην καλλιέργεια εφαρμογής:

ΔΡΑΣΤΙΚΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΔΟΣΗ στα 100 λίτρα νερό

Ημέρες πριν τη συγκομιδή

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΧΘΡΟΥ

Etoxazole

BORNEO 11 SC

25-50 κ.εκ.

28

ΑΧΛΑΔΙΑ

Αυγά και προνύμφες

25-50 κ.εκ.

28

 ΜΗΛΙΑ

25-50 κ.εκ.

14

 ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

25-50 κ.εκ.

14

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

40-50 κ.εκ.

3

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

25-50 κ.εκ.

14

 ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Ηexythiazox

NISSORUN 25 SC

20 ml

28

ΑΧΛΑΔΙΑ

Αυγά και προνύμφες

20 ml

28

ΜΗΛΙΑ

Spirodiclofen

ENVIDOR 24SC

40 κ.εκ.

14

ΑΧΛΑΔΙΑ

Νεαρά στάδια των ακάρεων καθώς και στα ενήλικα θηλυκά

40 κ.εκ.

14

ΜΗΛΙΑ

40 κ.εκ.

14

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

40 κ.εκ.

14

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

40 κ.εκ.

14

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

60 κ.εκ.

14

ΚΕΡΑΣΙΑ

40 κ.εκ.

14

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Tebufenpyrad

MASAI 20 WP

33,5-250 γρ

7

ΑΧΛΑΔΙΑ

Κινητές μορφές και θερινά αυγά

33,5-250 γρ

7

ΜΗΛΙΑ

43,5-65 γρ

14

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

43,5-65 γρ

14

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

43,5-81,5 γρ

21

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Acequinocyl

KANEMITE 15SC

100-120 κ.εκ.

14

ΑΧΛΑΔΙΑ

Κινητές μορφές

100-120 κ.εκ.

14

ΜΗΛΙΑ

100-120 κ.εκ.

14

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

abamectin

Vertimec 1,8 EC 

75-100 κ.εκ.

14

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Κινητές μορφές

75-100 κ.εκ.

14

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

75 κ.εκ. σκευ.

28

ΜΗΛΙΑ

75-100 κ.εκ.

14

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

75-100 κ.εκ.

28

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

75 κ.εκ. σκευ.

28

ΑΧΛΑΔΙΑ

milbemectin

MILBEKNOCK 1 EC

100-130 κ.εκ.

14

ΜΗΛΙΑ

Κινητές μορφές

bifenazate

ACRAMITE

75-100 κ.εκ.

14

ΜΗΛΙΑ

Κινητές μορφές

  • Η καταπολέμηση των ακάρεων είναι αποτελεσματική μόνο εφ’ όσον πραγματοποιηθεί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.
  • Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακάρεων αυξηθεί κανένα φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν είναι αποτελεσματικό.
  • Οι οπωρώνες θα πρέπει να παρακολουθούνται κάθε 2 μέρες τουλάχιστον ιδιαίτερα μετά τη χρήση σκευασμάτων με πυρεθρίνες οι οποίες «ευνοούν» με έμμεσο τρόπο την αύξηση των τετρανύχων.

Προσοχή!!!

Σε κάθε περίπτωση να τηρηθεί το όριο ασφαλείας για να αποκλειστεί η ύπαρξη υπολειμμάτων στους συγκομισθέντες καρπούς.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΕΚΑΒ: 166,  ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

           

 

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video