Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο:10 ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ - ΣΙΤΟΣΠΟΡΑ-ΑΡΓΥΡΟΦΥΛΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ/ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.10

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 16.09.2015

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 

15-20 Σεπτεμβρίου

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

 

Εξαιτίας των βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, είναι αυξημένος ο κίνδυνος προσβολής των φυτών από τους μύκητες φουζίκοκο και σιτόσπορα που προκαλούν έλκη και νεκρώσεις σε κλαδιά και βραχίονες (κύριο σύμπτωμά τους είναι οι ΣΤΕΓΝΕΣ ΒΕΡΓΕΣ πάνω στα δένδρα). Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην προστασία των οπωρώνων που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία μιας και η προσβολή από τα προηγούμενα παθογόνα μπορεί να οδηγήσουν σε νέκρωση ολόκληρου του φυτού.

Ειδικότερα σε αγροτεμάχια με ιστορικό προσβολών, να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στα μέσα του Σεπτεμβρίου, με:

 

  • captan (διάφορα σκευάσματα) : 150gr / 100lt νερού ή
  • thiophanate methyl (ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70WG κ.α.): 70gr / 100lt νερού

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Σε οπωρώνες μεγάλης ηλικίας, προσβεβλημένους από την ασθένεια της Αργυροφυλλίας (στεγνοί βραχίονες), να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα, με στόχο τον περιορισμό της ασθένειας:

 

  • Επισήμανση και καταστροφή με φωτιά των εστιών μόλυνσης. Τέτοιες
    εστίες είναι τα έντονα προσβεβλημένα δένδρα, ξηρά δένδρα ή κορμοί πλησίον του οπωρώνα, πάσσαλοι υποστήλωσης, κ.τ.λ.
  • Αφαίρεση όλων των κλαδιών που το ξύλο τους είναι μεταχρωματισμένο
    και καταστροφή με φωτιά. Οι παραπάνω εργασίες να πραγματοποιηθούν πριν την έξοδο των σπορίων του παθογόνου στα τέλη Σεπτεμβρίου.
  • Οι τομές του κλαδέματος και άλλες πληγές στο δένδρο είναι απαραίτητο να καλύπτονται αμέσως μετά το κλάδεμα με κατάλληλο μυκητοκτόνο ή αλοιφή προστατευτική πληγών από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων. Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video