Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 25/4/2014 ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 005.6

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23.04.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 23.04.2014

Ημερομηνία Εφαρμογής ψεκασμού:

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καρπόκαψα  Μηλιάς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

Οι παρακάτω ημερομηνίες αφορούν κτήματα σε πεδινές περιοχές. Για τα πιο ορεινά η εφαρμογή να γίνει 3-5 ημέρες αργότερα.

 

Σε περίπτωση άστατου καιρού είναι προτιμότερο η εφαρμογή να γίνει με την βελτίωση των συνθηκών.

 

 

Από 23 έως 27 Απριλίου και επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες:

 

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

Fenoxycarb (INSEGAR 25WG): 40-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ημέρες)

Diflubenzuron 25% (DIMILIN 25 WP κ.α.) : 50-60 γρ./100λιτ. νερού (30 ημέρες).

Chlorantraniliprole + Abamectin (VOLIAM TARGO 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Από 28 έως 30 Απριλίου

 

Methoxyfenozide 24% (RUNNER 240SC): 40 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

Tebufenozide 24% (MIMIC 24SC): 60 κ.εκ./100λιτ. νερού (14 ημέρες).

 

Από 01 έως 03 Μαΐου

 

  • Chlorpyriphos (DURBAN 75WG κα): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (30 ημέρες)
  • Chlorpyriphos methyl (RELDAN 22,5EC κα): 250 κ.εκ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)
  • Phosmet (IMIDAN 50WP): 60 γρ./100λιτ. νερού (28 ημέρες)
  • Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)
  • Beta cyfluthrin (BULLDOCK 2.5SC): 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • Cyfluthrin (BAYTHROID, COYOTE): 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • Deltamethrin (DECIS 2.5EC): 30-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • Emamectin benzoate (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)
  • Etofenprox (TREBON 28,75 EC): 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)
  • Thiacloprid (CALYPSO 48 SC): 20 κ.εκ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video