Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 23/4/2012

 

Ημερομηνία Εφαρμογής: όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 20 – 40cm.                             

 

 

ΣΤΟΧΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.  Καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών ζιζανίων.

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Διασπορά με ψεκαστικό (με μπεκ τύπου σκούπας και χαμηλή πίεση μέχρι 3 ατμόσφαιρες), τοπικά, πάνω στην γραμμή φύτευσης των δένδρων.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 Όταν το ύψος των ζιζανίων είναι 20 – 40 cm,  εφαρμόζεται ψεκασμός επί της γραμμής με ένα σκεύασμα που περιέχει μια από τις κάτωθι δραστικές ουσίες:
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέπων Γεωπόνος

 

 

 

 

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Επικεφαλής

 

 

 

 

Glufosinate: (BASTA 15SL): σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων. (14 ημέρες)

 

Glyphosate 12%, 36%, 45% (ROUNDUP κ.α.) : σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων. (7 ημέρες)

 

Diquat: (REGLONE 20 SL.) : σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των σκευασμάτων. (30 ημέρες)

 

Προσοχή!!! Να μην ψεκάζεται  κανένα μέρος του δένδρου. 
Να αποφεύγεται ο ψεκασμός κατά τις ώρες της ημέρας όταν φυσά έντονα
Με 500lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε περίπου 30 στρέμματα επί των γραμμών.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων!
Φοράτε μάσκα σωματιδίων.
Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα  και εφόσον δεν υπάρχει νερό για να ξεπλύνετε τα χέρια σας, τρίψτε τα με χώμα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

 

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video