Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ( ΡΟΔΑΚΙΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ )

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ
AG – 013.1.4
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέπων Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 11.06.2013
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.
Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Αμέσως μετά τη χαλαζόπτωση να γίνει εφαρμογή ενός από τα παρακάτω μυκητοκτόνα. Η εφαρμογή αποσκοπεί στη γρηγορότερη επούλωση των πληγών και στην προστασία των φυτών και των καρπών από μυκητολογικές προσβολές:

 

Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
fluopyram 20% + tebuconazole 19,99% (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
tebuconazole: (TEBUSIP 25 EW, FOLICUR 25WG): 50 – 75cc / 100lt νερού, 50 - 75gr / 100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)

 

 

ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

 

fenbuconazole (INDAR 5EW): 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
thiophanate methyl (Νεοτοψίν 70 WG ή 50SC): στις συνιστώμενες δόσεις (3 ΗΜΕΡΕΣ)
iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Στο ψεκαστικό διάλυμα να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα που περιέχουν ΠΡΟΠΟΛΗ.

 

Η πρόπολη εκτός από τη γρηγορότερη επούλωση των πληγών, δημιουργεί και ένα προστατευτικό film το οποίο δεν επιτρέπει στα παθογόνα να προσβάλουν τα φυτά.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video