Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Νο 3 ΜΟΝΙΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

AG – 013.1.3

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

Επιβλέπων Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 17.07.2017

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Με τη βελτίωση του καιρού να πραγματοποιηθεί αμέσως ψεκασμός με ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα με σκοπό την προστασία των καρπών από τη μονίλια (φαιά σήψη).

 

 

fenbuconazole (Indar 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

iprodione (Rovral Aquaflo 50 SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

cyprodinil / fludioxonil (Switch 25/37,5 WG): 60-100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

tebuconazole: (Folicur 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)

boscalid / pyraclostrobin (Signum 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

cyprodinil / tebuconazole (Qualy-T EC): 48-80 κ.εκ. σκευ./στρ (7 ημέρες)

 

Προτείνεται να γίνει και εφαρμογή με σκευάσματα Ca για αύξηση της αντοχής των καρπών στην μονίλια και για την αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών. 

 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του απαραίτητου χρονικού διαστήματος από την εφαρμογή μέχρι την έναρξη της συγκομιδής.

 

 

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video