Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ Νο:13 ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: ΕG-005.12

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την Αντιμετώπιση Εχθρών της ροδακινιάς.

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19.08.2016

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 

Καταπολέμηση της Βαμβακάδας

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

 

ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

 

Μόνο σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές από βαμβακάδα συνιστάται ψεκασμός, 22-26 Αυγούστου με ένα από τα παρακάτω σκευάσματα :

 

  • Fenoxycarb (Insegar 25WP): 150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ημέρες)
  • Chlorpyrifos-methyl (Reldan 22,5 EC): 250 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ΗΜΕΡΕΣ)
  • Spirotetramat (Movento 150 OD): 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ΗΜΕΡΕΣ)

 

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σε οπωρώνες μεγάλης ηλικίας, προσβεβλημένους από την ασθένεια της Αργυροφυλλίας, να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα, με στόχο τον περιορισμό της ασθένειας:

 

  • Επισήμανση και καταστροφή με φωτιά των εστιών μόλυνσης. Τέτοιες
    εστίες είναι τα έντονα προσβεβλημένα δένδρα, ξηρά δένδρα ή κορμοί πλησίον του οπωρώνα, πάσσαλοι υποστήλωσης, κ.τ.λ.
  • Αφαίρεση όλων των κλαδιών που το ξύλο τους είναι μεταχρωματισμένο
    και καταστροφή με φωτιά. Οι παραπάνω εργασίες να πραγματοποιηθούν πριν την έξοδο των σπορίων του παθογόνου τον Σεπτέμβριο.
  • Οι τομές του κλαδέματος και άλλες πληγές στο δένδρο είναι απαραίτητο να καλύπτονται αμέσως μετά το κλάδεμα με κατάλληλο μυκητοκτόνο ή αλοιφή προστατευτική πληγών από αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΕΚΑΒ: 166, ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 112, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video