Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 2η ΓΕΝΙΆ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ - ΑΝΑΡΣΙΑΣ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG – 005.7

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 03.07.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.

Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

07-08Ιουλίου στις πεδινές περιοχές και 2-4 ημέρες αργότερα στις οψιμότερες

 

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorantraniliprole + thiamethoxam (LUZINDO 40 WG): 20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

Emamectin Benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)  

Deltamethrin (DECIS 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)

L-cyhalothrin (KARATE, SENTINEL κα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Βeta cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Etofenprox 28,75% (TREBON 30 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)

Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ΗΜΕΡΕΣ)

Chlorpyriphos (DURSBAN 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)

Phosmet (IMIDAN 50WP): 150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Για συνδυασμένη αντιμετώπιση ΑΚΑΡΕΩΝ:

Chlorantraniliprole + Abamectin (VOLIAM TARGO 063 SC): 75 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

Εφόσον στον πρώτο ψεκασμό χρησιμοποιήθηκε Chlorantraniliprole δεν απαιτείται 2ος ψεκασμός.

 

Μαζί με το εντομοκτόνο να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα παρακάτω μυκητοκτόνα.  Για την επιλογή του μυκητοκτόνου, εκτός από την ασθένεια που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να ληφθούν υπόψη οι προηγούμενες εφαρμογές για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

 

fenbuconazole (INDAR 5 EW): 70 - 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (LUNA Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

iprodione (ROVRAL 50SC κα): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

cyprodinil / fludioxonil (SWITCH WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) 

cyprodinil (CHORUS 50WG): 50 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες) 

tebuconazole: (FOLICUR 25WG κα) 50-75gr / 100lt νερού (7 ημέρες)   

boscalid / pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

θείο (διάφορα σκευάσματα): στις συνιστώμενες δόσεις (7 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

trifloxystrobin + tebuconazole  (FLINT MAX 75WG): 20 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

 

tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ)

propiconazole (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ημέρες)

 

myclobutanil: (SYSTHANE 24 EW κα): 15-20cc / 100lt νερού (21 ημέρες)     

penconazole (TOΠΑΣ 10EC κα): 35-50cc/100lt νερού (21 ημέρες) 

cyproconazole (ATEMI 10WG κα): 10-15 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες) (ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

bupirimate (NIMROD 25 EC): 30 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (21 ημέρες)

 

  • Το θείο από μόνο του δεν έχει καμία δράση στην Μονίλια των καρπών.
  • Να δοθεί προσοχή στην επιλογή του σκευάσματος με βάση την ημερομηνία συγκομιδής.
  • Να συνεχιστούν οι εφαρμογές με Ca ανά 15 ημέρες για την αύξηση της συντηρησιμότητας των καρπών και τη βελτίωση της αντοχής τους σε προσβολές από τη Μονίλια.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video