Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ 3/4/2014

ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

ADG-013.2/9

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Οδηγία κρίσης για την καταπολέμηση του οτιόρυνγχου (κλεονού)

Ημερομηνία Έκδοσης: 01.04.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 01.04.2014

 

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      Επικεφαλής

(υπογραφή)

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

Με την εμφάνιση των πρώτων ατόμων Κλεονού

 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση του οτιόρυνγχου (κλεονός)

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων. Συνιστάται να γίνεται και ψεκασμός στην προβολή της κόμης, διότι ο κλεονός είναι ένα έντομο το οποίο κινείται συνεχώς πάνω και κάτω από το δένδρο.

 

 

Η καταπολέμηση του οτιόρυνγχου (κλεονός) γίνεται με την εμφάνιση ενηλίκων και με την εκδήλωση των πρώτων προσβολών, με άμεσο ψεκασμό με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια εντομοκτόνα σκευάσματα, όπως:

 

deltamethrin 2,5% (Decis 2,5 EC): 50 γρ σκευ./100 λίτρα νερού (7 ημέρες)

Cyfluthrin (Baythroid 5 EC): 50-70cc /100 lt νερό (7 ημέρες)

Beta cyfluthrin (Bulldock 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Lamda cyhalothrin (Karate, Sentinel): στη συνιστώμενη δοσολογία (7 ημέρες)

Indoxacarb (Steward 30 WG): 16,5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (10 ημέρες)

 

 

Για αύξηση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού να χρησιμοποιηθεί και προσκολλητικό σκεύασμα μαζί με το εντομοκτόνο που θα επιλεχθεί.

 

Επειδή οι θερμοκρασίες το βράδυ και το πρωί είναι ακόμη χαμηλές και ο κλεονός δεν είναι δραστήριος πάνω στο φύλλο, ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνει τις μεσημεριανές ώρες.  

 

 

Προσοχή!

  • Απαιτείται επανάληψη του παραπάνω ψεκασμού σε περιπτώσεις έντονων προσβολών
  • Συνιστάται η δημιουργία ζωνών στον κορμό του κάθε δένδρο με εντομολογική κόλλα
  • Συνιστάται ο ψεκασμός να κατευθύνεται και προς την επίγεια βλάστηση

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

 

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video