Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΑ ΝΟ 4 ΡΟΔΑΚΙΝΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΜΟΝΙΛΙΑ-ΘΡΙΠΑΣ-ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ)

 

Οδηγία: AG-005.4/09

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 28.02.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:  Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας έως την πτώση των πετάλων

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Λούσιμο μέχρι απορροής.

 

 

1ος ψεκασμός στο 30-50% της ανθοφορίας   

 

cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30 gr/100 lt νερού (7 ημέρες)

cyprodinil 37,5% + fludioxonil 25% (SWITCH 25/37,5WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

Prochloraz (OCTAVE 46,1 WP): 60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (εώς την πτώση πετάλων)

tebuconazole 25% (FOLICUR 25WG, TEBUSIP 25EW): 50 gr./100lt, 50-75 κ.εκ. / 100 lt νερού (7 ημέρες)

boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ημέρες)

fluopyram + tebuconazole (Luna Experience SC): 42-50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ημέρες)

 

Σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα στην έναρξη της ανθοφορίας να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα θρέψης με ιχνοστοιχεία Βορίου και Μαγγανίου τα οποία εμπλέκονται στη βλάστηση της γύρης και στην αύξηση του γυρεοσωλήνα με αποτέλεσμα την καλύτερη γονιμοποίηση των ανθέων. 

 

2ος ψεκασμός στο στάδιο της πτώσης των πετάλων

 

Captan (½ της συνιστώμενης δόσης) + Thiophanate (ΝΕΟΤΟΨΙΝ) ολόκληρη δόση (πτώση πετάλων)

Thiram 80% (διάφορα σκευάσματα): 250-300 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (42 ημέρες)

Captan 83% (διάφορα σκευάσματα): 150 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (έως την πτώση των πετάλων)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

-       Μόνο σε οπωρώνες με ιστορικό χαμηλών προσβολών από Μονίλια και εφ’ όσον επικρατήσουν ξηροθερμικές συνθήκες να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας με διασυστηματικό μυκητοκτόνο.

-       Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί captan θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τις εφαρμογές των λαδιών που έγιναν κατά το στάδιο του ροζ μπουμπουκιού.

 

 

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων σε συνδυασμό με τα μυκητοκτόνα να χρησιμοποιηθούν και: 

 

Εmamectin benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ) 

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Κατά την πτώση των πετάλων ολοκληρώνεται η ενεργοποίηση όλων των διαχειμαζόντων λεπιδοπτέρων (ανάρσια – καρπόκαψα – φυλλοδέτης). Επειδή σε αυτό το στάδιο οι προνύμφες των εντόμων περιπλανιόνται στο δένδρο εκτίθενται σχετικά εύκολα στα εντομοκτόνα.

 

 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (ΘΡΙΠΑΣ):

 

Στα νεκταρίνια μαζί με το μυκητοκτόνο στο 30-50% της ανθοφορίας να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα παρακάτω εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του θρίπα:

 

fluvalinate (MAVRIK AQUAFLOW): 20-60cc / 100lt (56 ημέρες)

lambda cyhalothrin (Sentinel 2,5WG, KARATE zeon): 40gr/100 lt, 10cc/100 lt νερού (7 ημέρες)

deltamethrin (DECIS 2,5 EC): 50cc/ 100lt νερού (7 ημέρες)

 

 

Τονίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας δεν καταστρέφουμε τα ζιζάνια για να αποφύγουμε την μετανάστευση των θριπών στα άνθη της νεκταρινιάς.

 

Εφόσον χρησιμοποιηθούν το lamda cyhalothrin ή το deltamethrin ο ψεκασμός να γίνει μετά τη δύση του ηλίου ώστε να μην υπάρχουν μέλισσες στο χωράφι.

 

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Φοράτε μάσκα σωματιδίων και γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας!

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622, ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 5910

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video