Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

Οδηγία 3/2/2014 για την Καταπολέμηση Μυκητολογικών Ασθενειών και Βακτηριώσεων

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Οδηγία: AG-001/01

Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας

Οδηγία για την Καταπολέμηση Μυκητολογικών Ασθενειών και Βακτηριώσεων

Υπεύθυνος Σύνταξης

Υπεύθυνος Έγκρισης

ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ Επιβλέποντας Γεωπόνος

(υπογραφή)

ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επικεφαλής

(υπογραφή)

Ημερομηνία Έκδοσης: 04.02.2014

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

   

Ημερομηνία Εφαρμογής Ψεκασμού:

κατά την περίοδο του λήθαργου των δέντρων

   

ΣΤΟΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

 

  1. Καταπολέμηση μολυσμάτων μυκητολογικών ασθενειών
  2. Προληπτική αντιμετώπιση βακτηριώσεων.
   

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμογή ψεκασμού με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση. Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τις επόμενες ημέρες, να πραγματοποιηθεί προληπτικός ψεκασμός με ένα σκεύασμα που περιέχει μια από τις παρακάτω δραστικές ουσίες:

 

Υδροξείδιο του χαλκού (Kocide opti κα): στις συνιστώμενες δόσεις

Οξυχλωριούχο χαλκό (Vitaram κα): στις συνιστώμενες δόσεις

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο ψεκασμός να πραγματοποιηθεί όταν ανέβουν οι θερμοκρασίες εφόσον δεν έχει εκδηλωθεί παγετός κατά την διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, αλλά και ούτε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης παγετού κατά την διάρκεια της επόμενης ημέρας.

Κατά τον παραπάνω ψεκασμό να γίνει καλή διαβροχή ακόμα και των χονδρών κλάδων, των βραχιόνων και των κορμών των δένδρων.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στις περιπτώσεις που έχουμε σχίσιμο βραχιόνων ή κορμών από χειμερινά ηλιοκάματα, μετά τον παραπάνω ψεκασμό, οι ρωγμές να προστατευτούν με αλοιφή εμβολιασμού.

 

Ο ψεκασμός με χαλκό θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 15 ημέρες από ψεκασμό με θειικό ψευδάργυρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών πριν να εφαρμόσετε χημική καταπολέμηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Φοράτε μάσκα σωματιδίων.

Φοράτε γάντια κατά την διάρκεια της εργασίας! Μην τα βγάλετε πριν τα σαπουνίσετε καλά, πλένοντας τα -γαντοφορεμένα- χέρια σας με σαπούνι για 4-5 λεπτά.

Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 23320 42622

ΤΗΛΕΦΩΝΟ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ: 23320 41196

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΕΝ. ΝΟΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ : 23320 59100,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video