Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. Νάουσας - Αρχική σελίδα
Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Νάουσας

Νέα - Ανακοινώσεις

4/7/2013 ΟΔΗΓΙΑ Νο 11 ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ
Οδηγία: AG – 005.7
Υπεύθυνος Σύνταξης
Υπεύθυνος Έγκρισης
ΒΑΔΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

(υπογραφή)
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
(υπογραφή)
Ημερομηνία Έκδοσης: 03.07.2013
Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ετησίως

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμογή με ψεκασμό με τουρμπίνα, με υψηλή πίεση.
Πολύ καλό λούσιμο των δένδρων.

 

Επειδή παρατηρούνται συνεχόμενες συλλήψεις στις παγίδες της ανάρσιας να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στις:

 

 4-6 Ιουλίου ανάλογα με την περιοχή (πεδινές – πρώιμες, ήμι-ορεινές – όψιμες):

 

Chlorantraniliprole (CORAGEN 20 SC): 18-20 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
Fenoxycarb (INSEGAR 25WP): 40-60 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)
Methoxyfenozide (RUNNER, ONORE 240SC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)   

 

7-10 Ιουλίου ανάλογα με την περιοχή (πεδινές – πρώιμες, ήμι-ορεινές – όψιμες):  

 

Emamectin Benzoate 0,95% (AFFIRM 095SG): 200-250 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)  
Deltamethrin (DECIS 1,5 EW): 60-80 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό.  (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Lamda cyhalothrin (KARATE zeon):  10cc/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ
beta cyfluthrin (BULLDOCK 2,5 SC): 50-70 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Etofenprox 28,75% (TREBON 30 EC): 50 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
Indoxacarb (STEWARD 30WG): 16,5g / 100 lt νερού (10 ΗΜΕΡΕΣ)
Chlorpyriphos (DURSBAN 75WG): 64-80 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (20 ΗΜΕΡΕΣ)

 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω εντομοκτόνα να χρησιμοποιηθεί και ένα από τα κάτω μυκητοκτόνα:

 

Boscalid + pyraclostrobin (SIGNUM 26,7/6,7 WG): 60-75 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
iprodione (ROVRAL 50SC): 150 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil + fludioxonil (SWITCH 25/37,5 WG): 80-100 γρ σκευ./100 λίτρα νερό (7 ΗΜΕΡΕΣ)
fenbuconazole (INDAR 5EW): 100 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (3 ΗΜΕΡΕΣ)
thiophanate methyl (Νεοτοψίν 70 WG ή 50SC): στις συνιστώμενες δόσεις (3 ΗΜΕΡΕΣ)
cyprodinil (CHORUS 50 WG): 30 gr/100 lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
tebuconazole: (FOLICUR 25WG, ): 50 - 75gr / 100lt νερού (7 ΗΜΕΡΕΣ)
tetraconazole (DOMARK 10EC): 40 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
propiconazole 25% (BUMBER 25 EC): 20-30 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα νερό (14 ΗΜΕΡΕΣ)
cyproconazole (ΑΤΕΜΙ, CADDY 10WG): 10-15 κ.ε./100λιτ. νερού (21 ΗΜΕΡΕΣ)

 

·     Για την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων να ληφθεί υπόψη και η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με 1000lt ψεκαστικού υγρού, ψεκάζουμε 5 στρέμματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!1 Φροντίζετε πάντα να λαμβάνετε καλλιεργητικά  μέτρα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην ετικέτα! Επισημαίνεται ότι η παρούσα οδηγία δεν υποκαθιστά τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των σκευασμάτων! Κατά τη διάρκεια της εργασία χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, γάντια, γυαλιά).
Μην ρυπαίνετε με τα φάρμακα το νερό άρδευσης η ύδρευσης.. Ξεπλύνετε 3 φορές με καθαρό νερό τις φιάλες συσκευασίας. Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας με καύση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΨΕΚΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (210) 7793777

Επιστροφή

Ροδάκινα Νάουσας
Προϊόντα ΠΟΠ
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Video